Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej

Krzysztof Smykowski

Abstrakt


Artykuł stawia sobie za cel dokonanie teologicznomoralnej oceny wykorzystania zwierząt w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Po przedstawieniu w sposób syntetyczny wielopłaszczyznowej koncepcji praw zwierząt w ujęciu analogicznym podjęto próbę sformułowania oceny wybranych form użytkowania zwierząt: zakładania ogrodów zoologicznych oraz organizowania zawodów sportowych i walk z udziałem zwierząt. Spośród nich najpoważniejsze zastrzeżenia budzą walki zwierząt między sobą lub przeciwko człowiekowi. Powodują one poważne cierpienie istot żywych, którego nie można usprawiedliwić jedynie dostarczeniem rozrywki określonej grupie społecznej.


Słowa kluczowe


ogrody zoologiczne; prawa zwierząt; teologia moralna; walki zwierząt; zwierzęta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardel M., Bestiarium Pliniusza, czyli o relacji ludzi i zwierząt w starożytnym Rzymie, „Znak” 60(2008), nr 6, s. 166-175.

Biernacka K., Koniec korridy końcem barbarzyństwa? „Krytyka Polityczna” 2010, nr 24-25, s. 170-175.

Caldecott S., Prawa zwierząt, „Communio” (wyd. pol.) 12(1992), nr 6, s. 97-102.

Caola G., Animali, attivita fisica e sport, w: Fondamenti di bioetica animale, red. G. Russo, Elledici, Torino 2007, s. 107-113.

Ciccone L., «Non uccidere». Questioni di morale della vita fisica, Edizioni Ares, Milano 1988.

Dunlap J., Kellert S.R., Zoo e parchi zoologici, w: Fondamenti di bioetica animale, red. G. Russo, Elledici, Torino 2007, s. 138-145.

Gabryś G., Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt, „Przegląd Przyrodniczy” 11(2000), z. 2-3, s. 195-213.

International Federation of Horseracing Authorities, International Agreement on Breeding and Racing and Appendixes, http://www. horseracingintfed.com/default.asp?section= IABRW&area=2#a33 (dostęp: 12.11.2016).

Kasza J., Korrida. Taniec i krew, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2011.

Łukaszewicz K., Ogrody zoologiczne. Wczoraj – dziś – jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.

Matkowski T., List otwarty do Ludwika Stommy, „Krytyka Polityczna” 2010, nr 24-25, s. 168-169.

Merkelbach B.H., Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi, t. II: De virtutibus moralibus, Brugis: Desclée de Brouwer 195910.

Mlekodaj S., Gorczański survival, „Parki Narodowe” 2000, nr 1, s. 9-11.

Mroczkowski S., Cierpienie zwierząt doświadczalnych, „Przegląd Hodowlany” 77(2009), nr 1, s. 1-3.

Noldin H., Summa theologiae moralis, t. II: De praeceptis, Verlag Felizian Rauch, Insbruck 195531.

Ogrody zoologiczne i parki zwierząt, red. B. Boruc, P. Zalewski, De Agostini, Warszawa 2011.

Paton W., Człowiek i mysz. Badania medyczne na zwierzętach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Smykowski K., The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian's Reflections, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015), nr 2, s. 107-119.

Smykowski K., Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej, „Studia Bydgoskie” 8(2014), s. 77-88.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 20084.

Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, Tworzenie przyszłości dla dzikiej przyrody. Strategia ochrony ogrodów zoologicznych i akwariów, Biuro Wykonawcze WAZA, Berno 2005.

Wróbel J., Zwierzęta i ich prawa, w: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 79-103.

Wyrostkiewicz M., Niemoralne oblicza sportu, „Roczniki Teologiczne” 53(2006), z. 3, s. 171-184.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.3-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)