Wpływ pornografii i hazardu na funkcjonowanie w rodzinie

Krzysztof Jeżyna

Abstrakt


Człowiek, uzależniony od pornografii lub hazardu, potrzebuje pomocy, gdyż jest osobą chorą. Potrzebuje pomocy i porady fachowców, gdyż próby zapanowania nad uzależnieniem zwykle kończą się porażką. Służą temu ośrodki pomocy i wsparcia, rządowe i pozarządowe, specjalizujące się w diagnostyce i terapii uzależnień, które wspierają osoby uzależnione i ich bliskich. Jedynie pełna współpraca ośrodków i grup wsparcia oraz aktywność wszystkich członków rodziny może przywrócić uzależnionemu nadzieję i zmianę życia.


Słowa kluczowe


pornografia; hazard; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński M., Kościół wobec problemu uzależnień i w trosce o zdrowie rodziny, w: Hazard i uzależnienia wirtualne, red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak, Sandomierz 2012, s. 59-62.

Budyn-Kulik M., Psychologiczne i społeczne następstwa konsumpcji pornografii, w: Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer 2011, s. 192.

Chmielewska J., Hazard, Warszawa: Kobra 2005.

Greniuk F., Hazard, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 601.

Krawulska-Ptaszyńska A., Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez mężczyzn, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2003.

Lelonek-Kuleta B., Jaki jest patologiczny hazardzista? Polscy gracze automatów losowych w badaniach psychologicznych, w: Hazard i uzależnienia wirtualne, red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak, Sandomierz 2012, s. 16-33.

Morawska A., Wykorzystywanie seksualne dzieci dla celów komercyjnych – zarys problematyki w perspektywie międzynarodowej, „Dziecko Krzywdzone” 2(2003), s. 5-9.

Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Lublin 2005, s. 9-60.

Warylewski J., Pornografia – próba definicji, w: Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer 2011, s. 11-27.

Wojtasik Ł., Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie, „Dziecko Krzywdzone” 2(2003), s. 54-71.

Woronowicz B.T., Patologiczny hazard. http://www.hazardzisci.org/publikacje/80-patologi czny-hazard (8.11.2013).

Zadykowicz T., Pornografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 1449.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.3-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)