Rozwód jako forma przemocy wobec dziecka

Monika Popek

Abstrakt


Miłość jest naturalnym środowiskiem zrodzenia nowego życia, ale także warunkiem jego wzrostu i rozwoju. Wspólnota rodzinna, dla której fundamentem jest wspólnota małżeńska, może powstać i wzrastać właśnie dzięki miłości, której początek i trwanie zapewnia miłość obojga małżonków. Kryzys małżeństwa i duża liczba rozwodów, a tym samym rozbitych rodzin, odsłania dramat wielu dzieci, których rodzice, własnymi decyzjami rezygnacji z wierności przyrzeczeniu małżeńskiemu, pozbawili bezpiecznego środowiska wzrostu. Dzieci są dla rodziców darem, powierzonym im przez Boga, ale jednocześnie zadaniem – wychowywania i formowania do życia w pełni i realizowania powołania do miłości. Miłość małżonków, która czerpie z Miłości Boga, stwarza odpowiednie warunki do tego, aby to zadanie wypełnić. Jeśli zatem w postawie małżonków brakuje wierności miłości zadeklarowanej w przysiędze małżeńskiej, to konsekwencje takich postaw i działań dosięgają nie tylko ich samych, ale także ich dzieci, krzywdząc je i stając się formą przemocy.

Słowa kluczowe


rozwód; małżeństwo; rodzina; miłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Collados Zorraquino J., Depresja u dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2002.

Hart A., Rozwód. Jak ratować dzieci, Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2006.

Jaede W., Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców. Poradnik dla rodziców, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.

Kantor R., Rozwód i kohabitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej rodziny, w: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2012, s. 66-81.

Nagórny J., Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 87-116.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. Rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 13-27.

Siewiora J., W trosce o rodzinę – wychowanie do wartości, w: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2012, s. 82-87.

Smith H., Nieszczęśliwe dzieci. Dlaczego cierpią i jak im pomóc, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Sp. z.o.o. 2008.

Ulfik-Jaworowska I., Przemoc, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, red. E. Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2012, kol. 649.

Wallerstein J., Blakeslee S., Rozwód. A co z dziećmi? Jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.3-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)