The Preferential Option for the Poor and Credibility of the Church

Andrzej Pietrzak

Abstrakt


Opcja na rzecz ubogich i wiarygodność Kościoła

Kategoria opcji na rzecz ubogich powstała w Ameryce Łacińskiej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku jako owoc audytu wiary, osobistego, wspólnotowego i eklezjalnego życia. Artykuł przedstawia jej istotę i związek z zagadnieniem wiarygodności. Część pierwsza odpowiada na pytanie: co to jest preferencyjna opcja na rzecz ubogich? W części drugiej omawia się miejsce ubogich w Bożym planie zbawienia i misji Kościoła. W części ostatniej autor wskazuje na związek opcji na rzecz ubogich z wiarygodnością Kościoła. Doświadczenie Boga w kontekście ubóstwa i niesprawiedliwości współczesnego świata sprawia, że opcja na rzecz ubogich może pełnić rolę znaku wiarygodności Kościoła i chrześcijaństwa.


Słowa kluczowe


wiarygodność; ubodzy; ubóstwo; preferencyjna opcja na rzecz ubogich; Kościół ubogi; CELAM; Kościół w Ameryce Łacińskiej; teologia latynoamerykańska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Castillo, José María. Los pobres y la teología. ¿Qué queda de la teología de la liberación?. Bilbao: Descleé de Brouwer, 1997.

CELAM. Puebla. La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Madrid: BAC, 1985.

CELAM. Medellin Conclusiones. Bogotá: Secretariado del CELAM, 1990.

Conferencia Episcopal Espańola, La caridad en la vida de la Iglesia. Introducción doctrinal y propuestas operativas; LX asamblea plenaria de la C.E.E. Madrid: PPC, 1994.

Dorr, Donald. Option for the poor. A hundred years of Vatican social teaching. Maryknoll: Orbis Books, 1992.

Francis. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium of the Holy Father Francis. Vatican, 2013. Francis. Encyclical Letter Laudato Si’ of the Holy Father Francis. Vatican 2015.

Gutiérrez, Gustavo. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job. Salamanca: Sígueme, 1986.

Gutiérrez, Gustavo; Müller, Gerhard L. An der Seite der Armen. Theologie der Befreiung. Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2004.

Gutiérrez, Gustavo. Pobres y opción fundamental. In Mysterium liberationis: Conceptos fundamentales de la teología de la liberación. Ed. Ignatio Ellacuría, Jon Sobrino. Madrid: Trotta, 1990, 303-321.

Gutiérrez, Gustavo. We drink from our own wells. The spiritual journey of a people. Maryknoll: Orbis Books, 2003.

II Polski Synod Plenarny, “Posługa charytatywna Kościoła”, In II Polski Synod Plenarny. 1991-1999, Poznań: Pallottinum 2001.

John Paul II. Centesimus Annus. Encyclical Letter. Accessed April 15, 2016. http://w2.vati can.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.

Lois, Julio. “Opción por los pobres. Síntesis doctrinal”, 9-18. In La opción por los pobres. Ed. M.J. Vigil. Santander: Sal Terrea, 1991.

Pietrzak, Andrzej. Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła, Pieniężno: Referat Misyjny, 2002.

Pietrzak, Andrzej. “Ignacio Ellacuría. Teoria poświadczona męczeństwem.” In Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku. Eds. Józef Majewski, Jarosław Makowski, 101-111. Warszawa: Więź, 2006.

Pietrzak, Andrzej. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Pietrzak, Andrzej. “Opcja na rzecz ubogich”. Studia Nauk Teologicznych PAN 8 (2014), 47-62.

Pietrzak, Andrzej. “Znaki wiarygodności Kościoła. Opcja na rzecz ubogich”, In Leksykon Teologii Fundamentalnej. Eds. Marian Rusecki. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M, 2002, 1390-1392.

Vatican Council II. Constitutions, Decrees, Declarations. Northport, N.Y: Costello Pub. Co, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.9-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)