The Identity of Local and Particular Catholic Churches. Methodological Outline

Krzysztof Kaucha

Abstrakt


Tożsamość Kościołów lokalnych i partykularnych. Zarys metodologiczny

Przez wiele ostatnich dekad akademicka eklezjologia katolicka była skoncentrowana głównie na Kościele powszechnym. Nadszedł czas by „odkryła” obecność Boga także w Kościołach lokalnych i partykularnych, ich historii, wyjątkowych osobach (świętych, błogosławionych, męczennikach), wkładzie w kulturę, życie społeczne i moralne. Katolicka eklezjologia powinna otworzyć oczy na wyjątkowość i tożsamość lokalnych i partykularnych Kościołów. Dotychczas pojęcie „tożsamość” w języku eklezjologicznym było zarezerwowane do Kościoła powszechnego i rozumiane jako jego statyczna natura oraz przymioty. Niniejszy artykuł jest metodologicznym zarysem rozumienia tożsamości Kościołów lokalnych i partykularnych. Inicjuje go wprowadzenie do właściwego, nieredukcyjnego, rozumienia pojęcia „tożsamość Kościoła”, po czym omówione zostały główne tychże Kościołów rodzaje tożsamości wraz z ich komponentami: tożsamość teologiczna (tożsamość w Bogu, tożsamość eklezjologiczna, teologiczna auto-tożsamość, tożsamość personalistyczna, pastoralna, tożsamość w znakach wiarygodności, tożsamość w kontekście aktualnych wyzwań), tożsamość historyczna (geneza, główne okresy dziejów, tożsamość stanowiona, ogólna tożsamość historyczna, aktualna tożsamość historyczna), tożsamość etyczno-moralna, tożsamość kulturowa i inne (tożsamość religijna, aktualna auto-tożsamość, tożsamość komparatywna). Autor ma nadzieję, że nowa metodologiczna perspektywa, ukazana w artykule, może wzbogacić eklezjologię, uczynić ją bardziej realistyczną, „żywą” oraz otworzyć ją na nowe sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoła.


Słowa kluczowe


Kościół lokalny; Kościół partykularny; eklezjologia katolicka; tożsamość Kościoła; teologiczna tożsamość Kościoła; historyczna tożsamość Kościoła; etyczno-moralna tożsamość Kościoła; kulturowa tożsamość Kościoła

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dulles, Avery. Models of the Church, New York: Doubleday, 1987.

Dulles, Avery. “The Contribution of Christianity to Culture: An American Perspective”, 150-177. In: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 IX 2001) [Christianity of Tomorrow. Materials of the Second International Congress of Fundamental Theology (Lublin, 18-21 of September 2001)]. Ed. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej. Lublin: TN KUL, 2001.

Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050. rocznica Chrztu [Features of the Catholic Church in Poland. 1050th Anniversary of the Baptism]. Ed. Jacenty Mastej, Krzysztof Kaucha, Paweł Borto. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

Prężyna, Władysław, Grygielski, Marek. “Tożsamość chrześcijańska” [Christian Identity], 1254-1258. In: Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology]. Ed. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Ratzinger, Joseph. Opera omnia. Vol. VIII/1. “Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne” [Church − Sign among Nations. Ecclesiological and Ecumenical Writings]. Ed. Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka. Trans. by Wiesław Szymona. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Rusecki, Marian. Dziejowe znaczenie chrześcijaństwa [Historical Impact of Christianity]. Poznań: Pallottinum, 2011.

Rusecki, Marian. Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę [Phenomenon of Christianity. Contribution to Culture]. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”, 2001.

Rusecki, Marian. “Kulturotwórczy argument” [Culture-making Argument], 730-742. In: Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology]. Ed. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian, Kaucha, Krzysztof, Pietrzak, Andrzej. “Znaki wiarygodności Kościoła” [Signs of the Church's Credibility], 1381-1393. In Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology]. Ed. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, Lublin−Kraków: Wydawnictwo M, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.9-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)