Liturgical Personhood and the New Evangelization

Timothy O’Malley

Abstrakt


Osobowość liturgiczna i nowa ewangelizacja

Artykuł przedstawia podstawy tezy przemawiającej za podejściem do pastoralnych zadań nowej ewangelizacji opartej na liturgii. W pierwszej części ukazano, że niezaprzeczalny telos nowej ewangelizacji w nauczaniu Jan Pawła II, Benedykta XVI i obecnie papieża Franciszka wymaga formacji liturgicznej i sakramentalnej osobowości trudnej do osiągnięcia przez ponowoczesne społeczeństwo. Następnie przestawiono trzy wymiary odnowy kulturowej konieczne do rozwoju liturgiczno-pastoralnego zadania nowej ewangelizacji. Te wymiary uwzględniają krytykę technokratycznego paradygmatu, podsycanie pamięci w sekularnej epoce i odzyskanie estetyki jako autentycznej formy wiedzy.


Słowa kluczowe


liturgia; Nowa Ewangelizacja; osobowość liturgiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedict XVI, Pope. Apostolic Exhortation Sacramentum Caritatis (Rome, February 22, 2007).

Benedict XVI, Pope. Meeting with Catholic Educators in Washington, D.C. (https://w2.vatican.va/ content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_cath-univ-washington.html). Accessed December 1, 2016.

Casanova, José. Public Religions in the Modern World. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

Cavalletti, Sofia. The Religious Potential of the Child. Translated by Patricia M. Coulter and Julie M. Coulter. Chicago: Liturgy Training Publications, 1992.

Chauvet, Louis-Marie. The Sacraments: The Word of God at the Mercy of the Body. Translated by Madeleine Beaumont. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2001.

Compendium on the New Evangelization. Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 2015.

Congregatio pro Clericis. General Directory for Catechesis (August 15, 1997).

Congregation for the Clergy. General Directory for Catechesis. Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 1997.

Del Noce, Augusto. “Secularization and the Crisis of Modernity.” In The Crisis of Modernity, edited and translated by Carlo Lancellotti. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2014.

Dustin, Christopher. A. “The Liturgy of Theory.” In Practicing Catholic: Ritual, Body, and Contestation in Catholic Faith, edited by Bruce T. Morrill, Joanna E. Zigler, and Susan Rodgers. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Fagerberg, David W. On Liturgical Asceticism. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2013.

Francis, Pope. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (Rome, November 24, 2013).

Francis, Pope. Encyclical Letter Laudato Si’ (Rome, May 24, 2015).

Giussani, Luigi. The Risk of Education: Discovering Our Ultimate Risk. Translated by Rosanna M. Giammanco Frongia. New York: Crossroad, 2001.

Guardini, Romano. The Spirit of the Liturgy. Translated by Ida Lane. New York: Crossroad, 1998.

Hemming, Laurence Paul. “The Liturgical Subject.” In The Liturgical Subject: Subject, Subjectivity, and the Human Person in Contemporary Liturgical Discussion and Critique. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2009.

Hervieu-Léger, Danièle. Religion as a Chain of Meaning. Translated by Simon Lee. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2000.

Jungmann, Josef A., S.J. Pastoral Liturgy. Translated by John F. Baldovin. Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 2014.

O’Malley, Timothy P. Liturgy and the New Evangelization: Practicing the Art of Self-Giving Love. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2014.

Paul VI, Pope. Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi (Rome, December 8, 1975).

Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization, Compendium on the New Evangelization. Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 2015).

Ratzinger, Joseph. Introduction to Christianity. Translated by J.R. Foster. San Francisco: Ignatius Press, 2000.

Ratzinger, Joseph. The Spirit of the Liturgy. In Joseph Ratzinger: Collected Works. Vol. 11. Translated by John Saward, Kenneth Baker, S.J., Henry Taylor et al. (San Francisco: Ignatius Press, 2008).

Schloeder, Steven J. Architecture in Communion: Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture. San Francisco: Ignatius Press, 1998.

Scola, Angelo. The Nuptial Mystery. Translated by Michelle K. Borras. Grand Rapids, MI: Eerdmans Press, 2005.

Vagaggini, Cyprian, O.S.B. Theological Dimensions of the Liturgy: A General Treatise on the Theology of the Liturgy. Translated by Leonard J. Doyle and W.A. Jurgens. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1976.

Von Balthasar, Hans Urs. “Revelation and the Beauty.” In Explorations in Theology. Vol. 1. The Word Made Flesh. Translated by A.V. Littledale and Alexander Dru. San Francisco: Ignatius Press, 1989.

Von Hildebrand, Dietrich. Aesthetics. Vol. 1. Translated by Brian McNeil. Steubenville, OH: The Hildebrand Project, 2016.

Ward, Graham. Cultural Transformation and Religious Practice. New York: Cambridge University Press, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)