Kryteria interpretacji czytań w lekcjonarzu mszalnym

Andrzej Megger

Abstrakt


Opracowana po Soborze Watykańskim II księga liturgiczna, którą jest „Lekcjonarz mszalny”, przedstawia bogaty skarbiec tekstów Pisma Świętego, które zostały wybrane i uporządkowane zgodnie z określonymi kryteriami, z których pierwszym jest cel duszpasterski. Aby przyjąć i doświadczyć żywotności i skuteczności słowa Bożego aktualizującego się w czynnościach liturgicznych, należy wziąć pod uwagę zasady ogólne i szczegółowe interpretacji lekcjonarza. Jest to przede wszystkim zasada pozwalająca uchwycić związek między słowem Bożym a celebracją liturgiczną, a następnie zasada jedności misterium, chrystologiczna oraz szczegółowe, takie jak harmonizacji i czytania półciągłego.


Słowa kluczowe


lekcjonarz; liturgia słowa; harmonizacja; czytanie półciągłe; liturgia; misterium

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aquilina Mike: Msza pierwszych chrześcijan, tł. Piotr Ahmad, Gdańsk: Exter 2009.

Brzeziński Daniel: Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki. Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego, Toruń–Pelplin: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne – Wydawnictwo „Bernardinum” 2015.

Cantalamessa Raniero: Pascha naszego zbawienia, tł. Mieczysław Brzezinka, Kraków: Wydawnictwo „M” 1998.

Danielski Wojciech, Straszewicz Marzenna: Lekcjonarz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004, kol. 717-718.

Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne (euchologia liturgiczna), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994), nr 1, s. 32-37.

Dyk Stanisław: Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Dyk Stanisław: Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Jedość 2016.

Dyk Stanisław: Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego, „Zeszyty Naukowe KUL” 53 (2010), nr 1, s. 33-46.

Dyk Stanisław: Układ lekcjonarza mszalnego pomocą w interpretacji orędzia biblijnego, „Zeszyty Naukowe KUL” 52 (2009), nr 1, s. 61-71.

Głowacki Zbigniew Michał: Zasady i kryteria doboru czytań biblijnych w mszalnej liturgii słowa Bożego, w: Liturgia słowa Bożego we Mszy świętej, red. Czesław Krakowiak, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2011, s. 53-66.

Hahn Scott: Moc Słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa w liturgii, tł. Piotr Blumczyński, Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2010.

Jan Paweł II: List apostolski Vicesimus quintus annus (4 XII 1988).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium homiletyczne, Poznań: Pallottinum 2015.

Nadolski Bogusław: Leksykon liturgii, Poznań: Pallottinum 2006.

Ostrowski Dominik: Lekcjonarz – eklezjalną interpretacją słowa Bożego, w: Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. Bogusław Migut, Andrzej Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 175-191.

Pius XII: Encyklika Mediator Dei (20 XI 1947).

Sobeczko Helmut Jan: Epikleza w liturgii słowa, w: Servitium liturgiae. Wybór artykułów, t. 1, red. Erwin Mateja, Rudolf Pierskała, Marcin Worbs, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004, s. 325-334.

Sobeczko Helmut Jan: Liturgia słowa Bożego w tradycji rzymskiej do reformy II Soboru Watykańskiego, w: Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła, red. Andrzej Żądło, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, s. 107-123.

Sobeczko Helmut Jan: Słowo Boże w tradycji Kościoła sprawującego liturgię, w: Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, red. Andrzej Żądło (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 5), Katowice: Księgarnia św. Jacka 2006, s. 42-66.

Sobeczko Helmut J.: Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, (Opolska Biblioteka Teologiczna 33), Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1999.

Wprowadzenie do drugiego wydania lekcjonarza mszalnego, Poznań: Pallottinum 2011.

Zachara Maciej: Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa: PROMIC 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)