Consecration of the World as Liturgical Act

David W. Fagerberg

Abstrakt


Konsekracja świata jako akt liturgiczny

Artykuł ma na celu koordynację liturgii sakralnej z liturgią życia, łącząc wiele tematów. Wyraźne w połączeniu tematów z teologii jest typowe podejście katolickie „zarówno / i”: Kościół i świat, liturgia i świecka, mistagogia i ewangelizacja, święte i profanacyjne uczestnictwo liturgiczne i misja, odnawianie liturgiczne i odnowienie twarzy na Ziemi. Artykuł ten ukazuje nową ewangelizację poprzez socjologię liturgii. Jak nowa ewangelizacja nawiązuje do historii i wieczności, kosmosu i paruzji, odnowy duchowej i ucieleśnionego działania?


Słowa kluczowe


Nowa ewangelizacja; liturgia; świat; uświęcenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Clement, Oliver. The Roots of Christian Mysticism. New York: New City Press, 1996.

Garrigou-Lagrange, Reginald. Christian Perfection and Contemplation. St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1945.

Gregory the Great, Moralia in Job. South Bend, IN: Ex Fontibus Company, 2015.

Paul VI. “Layman Should Be World’s Perfect Citizen,” General Audience of April, 1969. http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/P6LAYMAN.HTM.

Ratzinger, Joseph. Pilgrim Fellowship of Faith: the Church As Communion. San Francisco: Ignatius Press, 2005.

Schmemann, Alexander. “Prayer, Liturgy, and Renewal.” The Greek Orthodox Theological Review 14 (1969), 1 (Spring).

Schmemann, Alexander. “Problems of Orthodoxy in America, II the Liturgical Problem.” St. Vladimir’s Seminary Quarterly 8 (1964), 4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)