Processions in Christian Liturgy: Origin, Theology and Ministry

Daniel Brzeziński

Abstrakt


Procesje w liturgii chrześcijańskiej: geneza, teologia i duszpasterstwo

Autor podejmuje problematykę procesji chrześcijańskich: ich genezy, aspektów teologicznych oraz istotnych kwestii duszpasterskich. Przedstawia korzenie psychologiczno-socjologiczne, historyczno-religijne i antropologiczno-kulturowe procesji, ukazując ich „horyzontalny” mechanizm tworzenia i wymiar „wertykalny”, czyli odniesienie do sacrum. Wskazuje biblijny fundament procesji chrześcijańskich: procesje Starego Testamentu oraz jedyną procesję opisaną w Nowym Testamencie – uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Przypomina historyczną ewolucję fenomenu procesji w Kościele oraz proponuje teologiczną definicję procesji chrześcijańskiej. Artykuł kończy kilkoma postulatami odnoszącymi się do duszpasterstwa liturgicznego.


Słowa kluczowe


procesja; liturgia; duszpasterstwo liturgiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aldazábal, José. Simboli e gesti. Significato antropologico, biblico e liturgico. Leumann (To): Elle Di Ci, 1988.

Baldovin, John F. Liturgy in Ancient Jerusalem. (Gorgias Liturgical Studies). Nottingham: Grove Books Ltd, 1989.

Bozzolo, Andrea. Mistero, simbolo e rito in Odo Casel. L’effettività sacramentale della fede. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2003.

Brzeziński, Daniel. “La storia antica e medievale delle odierne processioni nella celebrazione eucaristica romana.” Acta Mediaevalia 15 (2002): 347–74.

Brzeziński, Daniel. “Le origini antiche e medievali delle processioni nel quadro dell’anno liturgico romano.” Acta Mediaevalia 17 (2004) 49–81.

Brzeziński, Daniel. “Procesje w liturgii chrześcijańskiej. Geneza, teologia, duszpasterstwo.” Anamnesis 48 (2007), 1: 62–71.

Brzeziński, Daniel. “Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki.” Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego. Toruń: Wydawnictwo “Bernardinum,” 2015.

Casel, Odo. Das christliche Kultmysterium. Regensburg: Pustet, 1932.

Dalmais, Irénée-Henri. “Note sur la sociologie des processions.” La Maison-Dieu 43 (1955): 37–42.

De Zan, Renato. “Processioni popolari nell’Antico Testamento.” In Ricerche sulla religiosità popolare nella Bibbia, nella liturgia, nella pastorale, 171–81. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1979.

De Zan, Renato. “Le processioni: modelli biblici. Le deambulazioni sacre nella Bibbia.” Rivista Liturgica 79 (1992): 478–95.

Egerie. Journal de voyage (Itinéraire), edited by Pierre Maraval. SC 296. Paris: Cerf 1982.

Eliade, Mircea. Il sacro e il profano. Torino: Boringhieri, 1968.

Eliade, Mircea. Trattato di storia delle religioni. Torino: Boringhieri, 1972.

Eliade, Mircea. Mito e realtà. Roma: Borla, 1985.

Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae. Vol. 1: (1963-1973), edited by Reiner Kaczynski. Torino: Marietti, 1976.

Evenou, Jean. “Processioni, pellegrinaggi, religione popolare.” In La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia. Vol. 3: I sacramenti, edited by Robert Cabié, Jean Evenou, Pierre M. Gy, Pierre Jounel, Aimé G. Martimort, Adrien Nocent, and Damien Sicard. Brescia: Queriniana, 1987, 267–88.

Gelineau, Joseph. “Le chants de procession.” Rivista liturgica 43 (1955): 74–93.

Grégoire, Réginald. “Modelli processionali medievali rinascimentali.” Rivista Liturgica 79 (1992): 505–13.

Leonardi, Giovanni. “Il corteo popolare organizzato da Gesù durante un pellegrinaggio al tempio.” In Ricerche sulla religiosità popolare nella Bibbia, nella liturgia, nella pastorale, 183–211. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1979.

Louvel, François. “Les processions dans la Bible.” La Maison-Dieu 43 (1955): 5–28.

Maggiani, Silvano. “Rito/Riti.” In Nuovo Dizionario di Liturgia, edited by Domenico Sartore and Achille M. Triacca, 1223–32. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni, 1990.

Martimort, Aimé-Georges. “Les diverses formes de procession dans la liturgie.” La Maison-Dieu 43 (1955): 43–73.

Mondin, Battista. Mito e religioni. Introduzione alla mitologia religiosa e alle nuove religioni. Milano: Massimo, 1997.

Pałęcki, Waldemar. Rok liturgiczny Paschą Chrystusa. Misterium roku liturgicznego według Odo Casela (1886-1948). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006.

Pinell, Jordi. “La processione come componente dell’azione liturgica.” In Ricerche sulla religiosità popolare nella Bibbia, nella liturgia, nella pastorale, 151–70. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1979.

Rainoldi, Felice. “Tipologia delle processioni nel quadro dell’anno liturgico.” Rivista Liturgica 79 (1992) 514–46.

Rinaudo, Spirito. I salmi preghiera di Cristo e della Chiesa. Leumann (To): Elle Di Ci, 1993.

Rosso, Stefano. “Processione.” In Nuovo Dizionario di Liturgia, edited by Domenico Sartore and Achille M. Triacca, 1111–19. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni, 1990.

Sovernigo, Giuseppe. “Corteo civile e corteo religioso. Aspetti psicologici.” In Ricerche sulla religiosità popolare nella Bibbia, nella liturgia, nella pastorale, 243–62. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1979.

Terrin, Aldo Natale. “Il rito della processione. Appunti per una interpretazione religiosa storico-comparata.” In Ricerche sulla religiosità popolare nella Bibbia, nella liturgia, nella pastorale, 225–42. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1979.

Terrin, Aldo Natale. “La processione come archetipo antropologico. Riflessioni fenomenologiche e storico-religiose.” Rivista Liturgica 79 (1992): 443–56.

Van der Leeuv, Gerardus. Fenomenologia della religione. Torino: Boringhieri, 1960.

Wegman, Herman A. J. “‘Procedere’ und Prozession. Eine Typologie.” Liturgisches Jahrbuch 27 (1977): 28–41.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)