Sprawiedliwy porządek społeczny w feministycznym nurcie współczesnego ekumenizmu. Stanowisko X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Pusan

Marcin Składanowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia idee feministyczne, odnoszące się do sprawiedliwości społecznej, które znajdują wyraz z działalności ekumenicznej prowadzonej przez Światową Radę Kościołów. Pierwsza część artykułu skupia się na prezentacji głównych postulatów zainspirowanych ruchem feministycznym obecnych w pracach ostatniego X Zgromadzenia Rady, druga natomiast ukazuje ich znaczenie dla dalszej działalności Rady.


Słowa kluczowe


ekumenizm; feminizm; sprawiedliwy porządek społeczny; ideologia; Światowa Rada Kościołów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allan Gail: We Intend to Move Together. The Story of Ecumenical Women on a Pilgrimage of Gender Justice, „International Review of Mission” 104 (2015), nr 1, s. 3-17.

Bonded with the Marginalized for a Just and Inclusive Church, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 178-179.

Castillo Nanjari Cecilia: New Ways of Doing Evangelism, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 113-116.

Community of Women and Men in the Church: Mutual Recognition and Transformative Justice, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 173-176.

Cosca Rachel: Just Unity. Toward a True Community of Women and Men in the Church, „The Ecumenical Review” 66 (2014), nr 1, s. 39-52.

Developing Effective Leadership: Contextual Ecumenical Formation and Theological Education, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 167-169.

Gnanadason Aruna: Violence against Women Is Sin, „The Ecumenical Review” 64 (2012), nr 3, s. 241-253.

Hilarion of Volokolamsk, The Voice of the Church Must Be Prophetic, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 66-68.

Horner Sue S.: Trying to Be God in the World. The Story of the Evangelical Women’s Caucus and the Crisis over Homosexuality, w: Gender, Ethnicity, and Religion. Views from the Other Side, red. Rosemary R. Ruether, Minneapolis: Fortress Press, 2002, s. 99-124.

Hutabarat Lebang H., Challenges to Justice and Peace in Asia, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 81-84.

Inter-Orthodox consultation after the Canberra assembly: The Orthodox churches and the World Council of Churches, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/ecumenical-movement-in-the-21st-century/member-churches/special-commission-on-participation-of-orthodox-churches/sub-committee-ii-style-ethos-of-our-life-together/inter-orthodox-consultation-after-the-canberra-assembly [10.02.2017].

Lusungu Moyo Fulata: We Demand Bread and Roses when We Are Hired. Gender Justice in Workplaces: A Feminist Ethical Perspective, „The Ecumenical Review” 64 (2012), nr 3, s. 254-266.

Neuenfeldt Elaine: Identifying and Dismantling Patriarchy and Other Systems of Oppression of Women. Gender Analysis, Feminist Theology, and the Church in Mission, „International Review of Mission” 104 (2015), nr 1, s. 18-25.

Parrish Lucas Kelli: 37% Is Not Enough. 2% Is Not Enough…. Reflection on the WCC Busan Assembly, https://womenwhospeakinchurch.com/tag/quotas/ [10.02.2017].

Senturias Erlinda N.: Introducing the 10th Assembly: An Interpretation, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 3-33.

Shared Struggle for Gender Justice: Statement from the Men Gathered for the WCC Women’s and Men’s Pre-Assembly, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 144-145.

Sidibé Michel: Churches as Barricades against Exclusion, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 52-56.

Tveit Olav Fykse: Report of the General Secretary, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 213-232.

Unity Statement of the 10th Assembly: God’s Gift and Call to Unity – And Our Commitment, w: Encountering the God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. Erlinda N. Senturias, Theodore A. Gill Jr., Geneva: World Council of Churches 2014, s. 37-41.

Walker-Smith Angelique: The Legacy, Leadership, and Hope of Pan-African Women of Faith in Building Sustainable Just Communities as a Missional Focus, „International Review of Mission” 105 (2016) nr 2, s. 226-242.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.7-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)