Pojęcie Królestwa Bożego jako kategoria polityczna w działaniach Światowej Rady Kościołów

Piotr Kopiec

Abstrakt


Obraz Królestwa Bożego jest bardzo często wykorzystywany w teologicznych interpretacjach i praktycznych działaniach Światowej Rady Kościołów. W sposobie, w jaki największa organizacja ekumeniczna stosuje tę kategorię, odbijają się różne kierunki teologiczne wyrosłe w protestantyzmie, przede wszystkim teologia Social Gospel. Pojęcie to jest utożsamiane z pewną idealną formułą polityczną i społeczną, do której dążenie jest zadaniem stojącym przed chrześcijanami. Takie jego wykorzystywanie prowokuje wielu obserwatorów do ostrej krytyki, w której genewskiej organizacji zarzuca się, że sprowadza chrześcijaństwo do wizji ideologicznej. Artykuł przedstawia historyczny szkic interpretacji pojęcia Królestwa Bożego w wybranych ujęciach teologii protestanckiej, prezentuje, w jaki sposób Światowa Rada Kościołów interpretuje to pojęcie, ponadto ukazuje podstawowe motywy krytyki tej interpretacji.


Słowa kluczowe


Królestwo Boże; Światowa Rada Kościołów; społeczna Ewangelia; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albrecht Paul: The Situation of Ecumenical Social Thought Today (archiwa ŚRK, box 243.02.8).

Alternative Globalization Addressing People and Earth. A Background Document, Geneva: World Council of Churches 2005,

Beyerhaus Peter: Die utopische Vision des Weltkirchenrates, w: Reich Gottes oder Weltgemeinschaft? Die Berliner Ökumene-Erklärung zur utopischen Vision des Weltkirchenrates, red. Walter Künneth, Peter Beyerhaus, Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission 1975.

Bock Paul: In Search for a Responsible World Society. The Social Teaching of the World Council of Churches, Philadelphia: The Westminster Press 1974.

Dickinson Richard: Economic Globalization. Deepening Challange for Christians, Geneva: World Council of Churches 1998.

Dulling Dennis C.: The Kingdom of God in the Teaching of Jesus, „Word and World” 2/2(1982).

Klug Eugene: The Roots of Theological Liberalism, „Concordia Theological Quarterly” 44 (1980).

Kopiec Piotr: Społeczna Ewangelia (Social Gospel) jako teologiczna odpowiedź na nowoczesność, „Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 35 (2015), nr 2 (190).

Rauschenbusch Walter: A Theology for the Social Gospel, New York: The MacMillan Company 1917.

The Responsible Society in National and International Affairs, Geneva: World Council of Churches 1956.

Röhm Eberhard, Thierfelder Jörg: Kirche-Staat-Politik. Zum Öffentlichkeitsauftrag der Kirche, Stuttgart: Calwer Verlag 1979.

Toon Peter: The End of Liberal Theology: Contemporary Challenges to Evangelical Orthodoxy, Eugene: Wipf and Stock Publishers 1995.

Van Wyk Jan H.: John Calvin on the Kingdom of God and Eschatology, „In der Skrifling” 35(2) (2001).

White Ronald C.: Social Reform and the Social Gospel in America, w: Julio de Santa Ana, Separation Without Hope: The Church and the Poor During the Industrial Revolution and Colonial Expansion, New York: Orbis Books 1980.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.7-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)