Czy ekologia to problem teologiczny? Światowa Rada Kościołów na rzecz poszanowania stworzenia

Przemysław Kantyka

Abstrakt


Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie, dlaczego ekologia jest także zagadnieniem teologicznym. Bazą źródłową tych dociekań są dokumenty Światowej Rady Kościołów. Ekologia jest jednym z zagadnień teologicznych, o ile wywodzi się rozważania nad nią z antropologii teologicznej, w której człowiek jest postrzegany jako współpracownik Boga w dziele stworzenia ponoszący odpowiedzialność moralną za zachowanie integralności stworzenia. Dokumenty Światowej Rady Kościołów zawierają wiele pogłębionych analiz na temat istotnych zagrożeń ekologicznych dla Ziemi jako habitatu człowieka. Programy studiów wdrożone przez różne komisje i zespoły ŚRK wypracowują stanowisko Kościołów w niej zrzeszonych na podstawie założeń antropologii teologicznej.


Słowa kluczowe


Światowa Rada Kościołów; ekologia; stworzenie; odpowiedzialność; środowisko naturalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnette Henlee H.: The Church and the Ecological Crisis, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1972.

Dommen Edward: Defining Terms, w: Sustainability and Globalization, red. Julio de Santa Ana, Geneva: WCC Publications 1998.

Earth Stewardship. Linking Ecology and Ethics in Theory and Practice, red. Ricardo Rozzi, F. Stuart Chapin III, J. Baird Callicott i inni, Cham–Heilderbeg–Dordrecht–London–New York: Springer 2015.

Faith and Order Commission of the World Council of Churches: Christian Perspectives on Theological Anthropology. A Faith and Order Study Document, (Faith and Order Paper 199), Geneva: WCC Publications 2005.

Granberg-Michaelson Wesley: Redeeming the Creation. The Rio Earth Summit: Challenges for the Churches, Geneva: WCC Publications 1992.

Greenaway Kristine: Transformative Spirituality: a spirituality of encounter, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/spiritual-life/transformative-spirituality-a-spirituality-of-encounter (20.01.2016).

Justice, Peace and the Integrity of Creation. Documents from an Ecumenical Process of Commitment, red. D. Preman Niles, Geneva: WCC Publications 1994.

Peralta Athena: Ecological Debt: the Peoples of the South are the Creditors. Cases from Ecuador, Mozambique, Brazil and India, Geneva: WCC Publications 2006.

Sustainable Growth—a Contradiction in Terms?: Economy, Ecology and Ethics After the Earth Summit: Report of the Visser ’t Hooft Memorial Consultation. The Ecumenical Institute, Château de Bossey, June 14-19, Genevea: Visser ’t Hooft Endowment Fund for Leadership Development 1993.

The WCC and eco-justice, https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/eco-justice (20.01.2017).

World Council of Churches: AGAPE – Alternative Globalization Addressing People and Earth. A Background Document, Geneva: WCC Publications 2005, nr 6.4.4 Ecology.

World Council of Churches: AGAPE Consultation on Poverty, Wealth, and Ecology in Asia and the Pacific. Chiang Mai Declaration, http://kairoseuropa.de/wp-content/uploads/2015/ 08/chiang_mai_declaration.pdf (12.01.2016).

World Council of Churches: Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action, w: Economy of Life. Linking Poverty, Wealth ad Ecology, red. Rogate R. Mshana, Athena Peralta, Geneva: WCC Publications 2015.

World Council of Churches: Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/neoliberal-paradigm/agape-call-for-action-2012 (11.01.2016).

World Council of Churches: Report of the Greed Line Study Group, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming- peace/poverty-wealth-and-ecology/the-report-of-the-greed-line-study-group-of-the-wcc (11.01.2016).

World Council of Churches: Statement on Just Finance and an Economy of Life. 02 September 2009, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2009/report- on-public-issues/statement-on-just-finance-and-the-economy-of-life (12.01.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.7-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)