Karla Bartha teologia Słowa Bożego w Römerbrief oraz Kirchliche Dogmatik

Mariusz Orłowski

Abstrakt


List do Rzymian (niem. Römerbrief, 1919 i 1922) i Dogmatyka kościelna (niem. Kirchliche Dogmatik, 1932-1967) to dwa najważniejsze dzieła K. Bartha, kamienie milowe na drodze rozwoju jego myśli teologicznej, które znacząco wpłynęły na rozwój teologii XX wieku – ewangelickiej i katolickiej. Użyte w tytule pracy określenie „teologia Słowa Bożego” jest adekwatne w odniesieniu do całej refleksji teologicznej bazylejczyka, w tym Listu do Rzymian i Dogmatyki kościelnej. Dla K. Bartha teologia była bowiem reakcją człowieka na Słowo Boże, które wymaga odpowiedzi, ponieważ skupia się na Jezusie Chrystusie – jedynym Objawieniu całkowicie odmiennego, transcendentnego Boga.

Słowa kluczowe


Karl Barth; List do Rzymian; Dogmatyka kościelna; teologia liberalna; metoda dialektyczna; metoda analogii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borriello Luigi, Croce Giovanna della, Secondin Bruno: Historia duchowości, t. VI, tłum. Maria Pierzchała, Kraków: Homo Dei 1998.

Borski Ryszard: Koncepcja religii we wczesnym okresie teologii Karola Bartha, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1986, z. 2, s. 145-155.

Borski Ryszard: Religia a teologia w poglądach K. Bartha i P. Althausa, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1988, z. 1, s. 123-254.

Guja Jowita: Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha, Kraków: Wydawnictwo A 2009.

Herbut Józef: Dyskusja po referacie, w: Edward Kopeć (red.), Chrystocentryzm w teologii. Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień 1974, Lublin: KUL. Wydział Teologiczny 1977, s. 51.

Hintz Marcin: Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, Warszawa: ChAT 2007.

Jeanrond Werner G.: Hermeneutyka teologiczna. Rozwój i znaczenie, tłum. Maria Borowska, Kraków: Wydawnictwo WAM 1999.

Karski Karol: Teologia protestancka XX wieku, Warszawa: Wiedza Powszechna 1971.

Milerski Bogusław: Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha, Łódź: Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza 1994.

Milerski Bogusław: Z problemów hermeneutyki protestanckiej, Łódź: Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza 1996.

Napiórkowski Stanisław C.: Przedmowa, w: Kirill Voytsel, „Menschlichkeit Gottes”. Proludzki charakter bytu i działania Boga w interpretacji Karla Bartha, Świdnica: Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji 2013, s. 19-21.

Niziński Rafał S.: Wiara i rozum w poznaniu Boga. Studium myśli Karla Bartha, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2012.

Nossol Alfons: Chrystologia Karola Bartha. Wpływ na współczesną chrystologię katolicką, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1979.

Nossol Alfons: Dyskusja po referacie, w: Edward Kopeć (red.), Chrystocentryzm w teologii. Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień 1974, Lublin: KUL. Wydział Teologiczny 1977, s. 52-53.

Nossol Alfons: Nowe próby ujmowania tajemnicy Chrystusa w teologii dogmatycznej, w: Edward Kopeć (red.), Chrystocentryzm w teologii. Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień 1974, Lublin: KUL. Wydział Teologiczny 1977, s. 41-49.

Nossol Alfons: Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii, Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 1978.

Robinson James McBride (red.): The beginnings of dialectical theology, Richmond: John Knox Press 1968.

Voytsel Kirill: „Menschlichkeit Gottes”. Proludzki charakter bytu i działania Boga w interpretacji Karla Bartha, Świdnica: Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji 2013.

Winling Raymond: Teologia współczesna 1945-1980, tłum. Krystyna Kisielewska-Sławińska, Kraków: Znak 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.7-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)