Jan Hus w perspektywie reformacji XVI wieku

Piotr Jaskóła

Abstrakt


Artykuł prezentuje postać Jana Husa, czeskiego reformatora spalonego na Soborze w Konstancji w 1415 r., która ostatnio budzi zainteresowanie w związku z 600. rocznicą jego męczeńskiej śmierci, jak i w kontekście 500. rocznicy wybuchu reformacji. W poglądach i postulatach Jana Husa wielu historyków chrześcijaństwa i teologii dostrzega zapowiedź reformacji zainicjowanej przez Marcina Lutra w 1517 r. W trzech punktach najpierw ukazano kontekst, który Lutrowi pozwolił stwierdzić „my wszyscy jesteśmy husytami” (1), następnie pokazano obraz Jana Husa w wybranych pismach poreformacyjnych, których autorami byli Matthias Flacius Illyricus, Ludwig Rabus i John Fox (2). Artykuł kończy kilka końcowych ocen i wniosków (3).


Słowa kluczowe


Jan Hus; Marcin Luter; Kościół; Sobór w Konstancji; reformacja; ekumeniczny; papież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak Marian: Historia Kościoła katolickiego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009.

Barth Hans-Martin: Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2009.

Fox John: Acts and Monuments of matters happening in the Church, New York 1843.

Hintz Marcin: Jan Hus i Marcin Luter – kontynuacje i teologiczne uzupełnienia, w: Anna Paner, Marcin Hintz (red.), Jan Hus. Życie i dzieło. W 600. rocznicę śmierci, Gdańsk: Wydawnictwo UG 2016, s. 172-182.

Keatinge William: Liturgies and Occasional Forms of Prayer set forth in the Reign of Queen Elisabeth, Cambridge: Cambridge University Press 1847.

Kurze Dietrich: Quellen zur Ketzergeschichte Brandenburgs und Pommerns, Berlin: De Gruyter 1975.

Lukosz Ondrej: Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena. Studium teologiczno-historyczne, Archiwum UKSW, Warszawa 2005.

Lukosz Ondrej: Współczesna ocena nauczania Jana Husa, „Studia Oecumenica” 6(2006), s. 49-86.

Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar: Hermann Böhlau 1883-2009.

Rothkegel Martin: Jan Hus in der Reformation und Protestantismus, „MD. Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim” 2 (2015), s. 30-33.

Sojka Jerzy, „Wszyscy jesteśmy husytami...?” Perykopa Mt 16,13-19 a papiestwo w traktacie De ecclesia Jana Husa i pismach Marcina Lutra, w: Anna Paner, Marcin Hintz (red.), Jan Hus. Życie i dzieło. W 600. rocznicę śmierci, Gdańsk: Wydawnictwo UG 2016, s. 183-199.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.7-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)