Duchowość miłosierdzia chrześcijańskiego wobec kultury wykluczania − ubodzy

Adam Rybicki

Abstrakt


Artykuł porusza problem duchowości miłosierdzia chrześcijańskiego wobec kultury wykluczania, ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa. W świetle najnowszych polskich badań omówione jest zjawisko wykluczenia i jego różne wymiary, następnie ukazane są podstawy miłosierdzia chrześcijańskiego. Ukazany jest także eklezjalny (kościelny, wspólnotowy) wymiar posługi miłosierdzia oraz trudności wewnętrzne i zewnętrzne w praktycznej realizacji tej idei w życiu codziennym i w konkretnych warunkach. Artykuł prowadzi do wniosku, że wykluczenie jest szczególną przestrzenią (sferą życia) domagającą się posługi miłosierdzia wobec potrzebujących.


Słowa kluczowe


miłość; ubóstwo; duchowość chrześcijańska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar von H.U., Chrześcijanin i lęk, tłum. A.A. Klubowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.

Bartczuk R.B., Metodologia badań nad zasobami adaptacyjnymi, w: Skazani na wykluczenie. Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 39-65.

Baumann Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2000.

Busingye R., „Od tego spojrzenia wszystko się zaczęło”, w: P.J. Cordes, Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. W. Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, s. 105-110.

Cordes J.P., Wiara podstawą działania charytatywnego, w: Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. W. Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, s. 63-104.

Franciszek, Evangelii gaudium, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_ exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (dostęp: 10.12.2016).

Franciszek, List Apostolski na Zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Misericordia et misera, 19, http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/listy-papieskie/art,11,list-apostolski-misericordia-et-misera-celebrujmy-milosc-dokumentacja.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul (dostęp: 12.12.2016).

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona na Błoniach Krakowskich 18 sierpnia 2002 roku, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/pl2002-08-18-jp2-hom.html (dostęp: 07.12.2016).

Kasper W., Miłosierdzie, klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2003, s. 21. Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS) jest dokumentem przygotowanym przez Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej, któremu przewodniczył minister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Zespół został powołany 14 kwietnia 2003 r. przez Prezesa Rady Ministrów (www.mpips.gov.pl, dostęp: 06.12.2016).

Nouwen H., Zraniony uzdrowiciel, tłum. J. Grzegorczyk, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1994.

Rybicki A., Słudzy miłosierdzia. Duchowa formacja do posługi Caritas, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.5-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)