Existence as the Question of Faith: Tillich's Existential Reorientation of the Arguments for God's Existence

Tyler Tritten

Abstrakt


Egzystencja jako pytanie wiary: Tillicha egzystencjalna reorientacja argumentów na istnienie Boga

Artykuł prezentuje podejście Paula Tillicha do kwestii wiary w Boga. Nie jest to ujęcie apologetyczne, ale takie, które sytuuje ją na poziomie egzystencji każdej istoty ludzkiej. Autor dowodzi, iż pojęcie wiary, Boga, pytania i troski tworzą wspólny horyzont rozumienia osoby ludzkiej. Człowiek jest istotą stawiającą pytania, włączając w to pytanie o Boga i świętość. Jego istotą jest wierzyć, ale wiarą popadającą ciągle w niepewność, ale także zaufanie, powierzenie się Tajemnicy. Każda osoba jest ukonstytuowana przez wiarę, fenomen odsłaniający egzystencję, jako przeżywająca pytanie. Artykuł przekonująco dowodzi, iż wspomniane wymiary dotyczą ostatecznych i nieredukowalnych aspektów ludzkiej istoty.


Słowa kluczowe


Tillich; egzystencja; osoba; wiara; Bóg

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Camus, Albert. “The Riddle”. Atlantic Monthly. June, 1963.

Collingwood, Robin G. (Ed). Rex Martin. An Essay on Metaphysics. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Hartshorne, Charles. “Tillich's Doctrine of God.” In: The Theology of Paul Tillich. Eds. C. Kegley and R. Bretall. New York: Macmillan, 1952.

Heidegger, Martin. Being and Time. Trans. Joan Stambaugh. Albany: State University of New York Press, 2010.

Heidegger, Martin. Identity and Difference. Trans. Joan Stambaugh. New York: Harper & Row, 1969.

MacQuarrie, John. “How is Theology Possible?” In: The Honest to God Debate. Eds. D. Edwards, and J.A.T. Robinson. London: SCM, 1963.

Marcel, Gabriel. Creative Fidelity. Trans. R. Rosthal. New York: Noonday, 1964.

Ogden, Schubert M. The Reality of God and other essays. New York: Harper and Row, 1977.

Robinson, John A.T. “The Debate Continues.” In: The Honest to God Debate. Eds. D. Edwards, and J.A.T. Robinson. London: SCM, 1963.

Sartre, Jean Paul. Being and Nothingness. Trans. H. Barnes. New York: Washington Square Press, 1992.

Schelling, Friedrich W.J. System of Transcendental Idealism. Trans. P. Heath. Charlottesville: University Press of Virginia, 1978.

Thomas, John H. Tillich. London: Continuum, 2000.

Thompson, Ian E. Being and Meaning: Paul Tillich's theory of meaning, truth and logic. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.

Tillich, Paul. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality. Chicago: The University of Chicago Press, 1955.

Tillich, Paul. The Dynamics of Faith. New York: Harper & Row, Publishers, 1957.

Tillich, Paul. “The God Above God.” The Listener 66 (1961): 169-172.

Tillich, Paul. A History of Christian Thought. New York: Harper & Row, 1968.

Tillich, Paul. Morality and Beyond. New York: S.N., 1963.

Tillich, Paul. “Reply to Interpretation and Criticism.” In: The Theology of Paul Tillich. Eds. C. Kegley and R. Bretall. New York: Macmillan, 1952.

Tillich, Paul. Systematic Theology. Vol. I. Chicago: The University of Chicago Press, 1951.

Tillich, Paul. The System of the Sciences According to Objects and Method. Trans. P. Wiebe. Lewisburg: Bucknell University Press, 1981.

Tillich, Paul. “Two Types of Philosophy of Religion.” Union Seminary Quarterly Review 1946: (May), 3-13.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico Philosophocus. London: Routledge, 1974.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/10.18290/rt.2017.64.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)