„Revival” w przepowiadaniu ewangelikalnym

Łukasz Krauze

Abstrakt


Prawidłowe odczytanie rzeczywistości angielskiego terminu „revival” pozwala zrozumieć treść przepowiadania ewangelikalnego. Odsłania jego istotę i prowadzi do odkrycia głębi w nim zawartej, co w konsekwencji daje możliwość poprawnej interpretacji oraz uprawnia do zastosowania obecnych w nim elementów dla przepowiadania, także w Kościele katolickim. Niniejszy artykuł odkrywa znaczenie „revival” w świetle Starego i Nowego Testamentu. Prezentuje „revival” w refleksji teologii ewangelikalnej. Następnie zwraca uwagę na cechy właściwe przepowiadaniu ewangelikalnemu. W zakończeniu zaś, na podstawie zgromadzonych informacji, podaje praktyczne wskazania dla przepowiadania.


Słowa kluczowe


rewiwalizm; przebudzenie; ewangelikalizm; ewangelizacja; kaznodziejstwo protestanckie; przepowiadanie ewangelikalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong J.H.: Editor’s Introduction. „Reformation and Revival” 1:1992 nr 1 s. 9-12.

Balmer R.: Critical Junctures in American Evangelicalism: The Age of Revivals and the First Amendment. „Ashland Theological Journal” 38:2006 s. 43-50.

Banner R.: Evangelicalism in the United States. „The Evangelical Quarterly” 39:1967 nr 3 s. 155-164.

Barrett D.B., Johnson T.M.: Annual Statistical Table on Global Mission: 2004. „International Bulletin” 28:2004 nr 1 s. 24-25.

Bebbington D.W.: Evangelicalism in Modern Britain. A History from the 1730s to the 1980s. London-New York: Routledge 2005.

Bray G.: Evangelicals, Salvation and Church History. W: Catholics and Evangelicals. Do They Share a Common Future? Red. T.P. Rausch. Mahwah: Paulist Press 2000.

Budiselić E.: The Old Testament Concept of Revival within the New Testament. „Kairos: Evangelical Journal of Theology” 8:2014 nr 1 s. 45-74.

Burns J.: Revivals: Their Laws and Leaders. London–New York: Hodder and Stoughton 1909.

Carlin D.R.: A Catholic Revival Too?. „America” 178:1998 nr 5 s. 10-18.

Coleman R.E.: What is Revival?. „Duhovno vrelo” 3:2005 s. 1-4.

Dickson G.: Encounters in Medieval Revivalism. Monks, Friars, and Popular Enthusiasts. „Church History: Studies in Christianity and Culture” 68:1999 nr 2 s. 265-293.

Dickson G.: Revivalism and Populism in the Franciscan Observance of the Late Quatrocento. W: Studies in Church History. Vol. 44: Revival and Recurrence in Christian History. Red. K. Cooper, J. Gregory. Woodbridge Suffolk: Boydell Press 2008.

Drummond L.A.: The Canvas Cathedral. Nashville: Thomas Nelson 2003.

Dyk S.: Ewangelizacyjny charakter przepowiadania słowa Bożego. „Przegląd Homiletyczny” 5-6:2001-2002 s. 25-327.

Dyk S.: Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2015.

Finney C.G.: Lectures on Revivals of Religion. London: Morgan and Scott Ld. 1913.

Fisher C.W.: Revival and Evangelism. www.raptureready.com/resource/fisher/S3C1.html (dostęp: 15.10.2014).

Fisichella R.: The New Evangelization I: Promoting the New Evangelization. „American Benedictine Review” 65:2014 nr 4 s. 353-362.

George T.: If I’m an Evangelical, What Am I?. „Christianity Today” (August 9) 43:1999 nr 9 s. 62.

Kaiser W.C.: Quest for Renewal: Personal Revival in the Old Testament. Chicago: Moody Press 1986.

Kidd T.S.: The Great Awakening. The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America. New Haven–London: Yale University Press 2007.

Lambert F.: Inventing the „Great Awakening”. Princeton–Oxford: Princeton University Press 1999.

Larsen D.L.: The Evangelism Mandate: Recovering the Centrality of Gospel Preaching. Grand Rapids 1992.

Latham S.: God came from Teman. Revival and Contemporary Revivalism. W: On Revival: A Critical Examination. Red. A. Walker, K. Aune. London: Paternoster Press 2003.

Lawrence E.A.: The Life of Rev. Joel Hawes. Hartford: Hamersley & CO 1871.

Leonard B.J.: Evangelism and Contemporary American Life. „Review & Expositor” 77:1980 nr 4 s. 493-506.

Lescelius R.H.: The Definition of Revival in the Old Testament. „Reformation and Revival Journal” 11:2002 nr 3 s. 126-144.

Lockyer H.: All the Promises of the Bible. Grand. Rapids: Zondervan 1962.

Moore T.M.: Edwards On Evangelism. „Reformation & Revival” 8:1999 nr 2 s. 139-156.

Noll M.A.: A History of Evangelicalism: People, Movements and Ideas in the English-Speaking World. Vol. 1: The Rise of Evangelicalism: The Age of Edwards, Whitefield and the Wesleys. Illinois: IVP Academic 2003.

Orr J.E.: The Re-Study of Revival and Revivalism. Pasadena: School of World Mission 1981.

Smith T.L.: The Evangelical Kaleidoscope and the Call to Christian Unity. „Christian Scholar’s Review” 15:1986 nr 22 s. 125-140.

Packer J.I.: God in our Midst. Seeking and Receiving Ongoing Revival. Heathmont: Authentic Publishing 1987.

Paterson S.: Revival – What is it?, www.ekklesia4him.net/revival.html (dostęp: 23.09.2014).

Patterson R.D.: The Psalm of Habakuk. „Grace Theological Journal” 8:1987 nr 2 s. 163-194.

Pierard R.V.: Evangelicalism. W: Evangelical Dictionary of Theology. Red. W.L. Elwell. Grand Rapids: Baker Academic 2005.

Piggin S.: Firestorm of the Lord. Carlisle: OpenBook Publishers 2000.

Priest G.L.: Revival and Revivalism: A Historical and Doctrinal Evaluation. „Detroit Baptist Seminary Journal” 1:1996 s. 223-252.

Reid A.: Evangelism Handbook. Biblical, Spiritual, International, Missional. Nashville: B&H Books 2009.

Scotland N.: Towards a Biblical Understanding and Assessment of Revival. „The Evangelical Quarterly” 85:2013 nr 2 s. 121-134.

Stoddart S.: The Efficacy of the Fear of Hell, to Restrain Men from Sin. W: I.H. Murray. Revival and Revivalism: The Making and Marring of American Evangelicalism, 1750-1858. Edinburgh: Banner of Truth 1994 s. XVII.

Stott J.: Evangelism Plus: John Stott reflects on where we’ve been and where we’re going (Wywiad przeprowadzony przez Tima Stafforda). „Christianity Today” (October 13) 50:2006 nr 10 s. 94-99.

Sweeney D.A.: The American Evangelical Story. A History of the Movement. Grand Rapids: Baker Academic 2005.

Taylor M.: Exploring Evangelism. Kansas City: Beacon Hill Press 1964.

Waltner J.H.: Psalms: Believers Church Bible Commentary. Scottsdale–Waterloo: Herald Press 2006.

Warren M.: Revival an Inquiry. London: SCM 1954.

Weiser A.: Psalms: A Commentary. Philadelphia: Westminster Press 1962.

Wolfe P.: Revival in Our Day? Reviews and Reflections. „Criswell Theological Review” 5:1991 nr 2 s. 287-301.

Zieliński T.J.: Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfikacji religijnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.12-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)