Bibliolog w przepowiadaniu słowa Bożego w liturgii i poza liturgią

Władysław Chaim

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie metody bibliologu w kontekście nowych wyzwań stojących przed homiletyką i kaznodziejstwem. Bibliolog wypracowany w Stanach Zjednoczonych przez S. i P. Pitzele jako forma „współczesnego midraszu”, rozwinięty przez U. Pohl-Patalong, spopularyzowany zwłaszcza w krajach języka niemieckiego, jest formą ożywiania tekstów biblijnych poprzez kreatywne „wchodzenie” w doświadczenia biblijnych postaci i sytuacji. W bibliologu eksplorowane jest to, co nie zostało bezpośrednio wyrażone w tekście („czarny ogień”), a jest do odkrycia w osobistym odniesieniu we wspólnocie („biały ogień”). Kolejno przedstawione zostały: struktura bibliologu, proces jego przygotowania oraz problematyka zastosowań bibliologu w kaznodziejstwie.


Słowa kluczowe


bibliolog w przepowiadaniu; interaktywne aktualizowanie Biblii; kazanie bibliologowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aigner M.E.: (Wort)reiche Entdeckungen – Bibliolog als gemeinschaftliche Form der Verkündigung. W: Wie heute predigen? Red. M. E. Aigner, J. Pock, H. Wustmans: Würzburg: Echter Verlag GmbH 2014 s. 93-108.

Chaim W.: Dramaturgiczna koncepcja homilii i homiletyki. „Przegląd Homiletyczny” 17:2013 s. 7-27.

Luther H.: Predigt als inszenierter Text. Überlegungen zur Kunst der Predigt. „Theologia Practica” 18:1983 s. 89-100.

Martin G.M.: Predigt als ‘offenes Kunstwerk?’ Zum Dialog zwischen Homiletik und Rezeptionsaesthetik. „Evangelische Theologie” 44:1984 s. 46-58.

Muchlinsky F.: Bibel im Dialog – sogar zwischen Kanzel und Gemeinde. Die Methode des ‘Bibliologs’. W: Bibliodrama. Theorie – Praxis – Reflexion. Red. E. Naurath, U. Pohl-Patalong. Stuttgart: Kohlhammer 2002 s. 124-131.

Pitzele P.: Scripture Windows: Towards a Practice of Bibliodrama. Los Angeles: Alef Design Group 1997.

Pohl-Patalong U.: Bibliolog. Eine neue Predigtform in der homiletischen Diskussion. „Praktische Theologie” 90:2001 s. 272-284.

Pohl-Patalong U.: Bibliolog. Impulse füer Gottedienst, Gemeinde und Schule. Band 1: Grundformen. Stuttgart: Kohlhammer 2011.

Pohl-Patalong U.: Bibliologue. An introduction in theory and practise. http://www.theol.uni-kiel.de/de/professuren/pt-pohl-patalong/team/patalong/dateien-vortraege/bibliolog.pdf

Pohl-Patalong U.: Predigt als Bibliolog. Homiletische Anstöße einer neuen Predigtform. W: Predigen im Plural. Homiletische Aspekte. Red. U. Pohl-Patalong, F. Muchlinsky. Hamburg: EB-Verlag 2001 s. 258-268.

Pohl-Patalong U.: Predigt bibliologisch gestalten. W: Homiletik. Aktuelle Konzepte und ihre Umsetzung. Red. L. Charbonnier, K. Merzyn, P. Meyer. Göttingen: Vandenhoeck i Ruprecht 2012 s. 166-181.

Pohl-Patalong U., Aigner M.E.: Bibliolog. Impulse für Gottedienst, Gemeinde und Schule. Band 2: Aufbauformen. Stuttgart: Kohlhammer 2013.

Pohl-Patalong U., Muchlinsky F.: Predigen im Plural: Homiletische Perspektiven. Hamburg: EB-Verlag 2001.

Schirmer J.: Verständlich predigen in der Postmoderne: Wie kann eine Predigt das Leben verschiedener Menschen verändern? Hamburg: Diplomica Verlag GmbH 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.12-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)