Homilia doprowadzaniem do spotkania z Chrystusem w Eucharystii

Michał Dąbrówka

Abstrakt


Prezentowany artykuł ukazuje homilię jako przestrzeń doprowadzania do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Jednym z trzech podstawowych zdań, jakie autorzy najnowszego Dyrektorium homiletycznego wyznaczają homilii, jest bowiem przygotowanie wspólnoty do celebrowania Eucharystii i do rozpoznania, że dzięki niej zgromadzeni naprawdę biorą udział w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana. Homilista powinien pamiętać, że Chrystus jest obecny w Eucharystii nie tylko po to, by Go adorować, ale przede wszystkim by zbawiać człowieka i uwielbiać Ojca. Głównym zadaniem homilii jest wprowadzenie w to zbawcze działanie Chrystusa poprzez ukazanie znaczenia celebrowanego misterium. Dokonuje się to poprzez odwołanie się do wspominanej w Eucharystii tajemnicy roku liturgicznego oraz proklamowanego w niej słowa Bożego. Przepowiadanie, które wskazuje na zbawczą obecność Chrystusa w liturgii, z pewnością zabezpieczy homilistę przed błędem moralizatorstwa.


Słowa kluczowe


homilia; liturgia; mistagogia; misterium Chrystusa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Encyklika „Deus Caritas est”. O miłości chrześcijańskiej. Kraków: Wydawnictwo „M” 2006.

Cantalamessa R.: „Jezus zaczął głosić”. Słowo Boże w życiu Chrystusa i misji Kościoła. W: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Red. S. Szymik. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 115-129.

Czerwik S.: Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego. „Przegląd Homiletyczny” 8:2004 s. 45-57.

Dąbrówka M.: Homilia wprowadzaniem w misterium/misteria Chrystusa. „Studia Leopoliensia” 7:2014 s. 175-182.

Dyk S.: Mistagogiczna natura i funkcja homilii. „Przegląd Homiletyczny” 11:2007 s. 103-111.

Franciszek: Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Kraków: Wydawnictwo „M” 2013.

Głowa W.: Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1999.

Grześkowiak J.: Liturgia dziś. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1982.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Poznań: Pallottinum 2006.

Kulbacki P.: Sakramentalny wymiar słowa Bożego w liturgii. W: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej. Red. B. Migut, A. Piwowar. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 193-211.

Kwiecień T.: Krótki przewodnik po Mszy świętej. Kraków: Kairos 2004.

Łysy H.: Kazanie katechizmowe czy homilia w kościelnej posłudze słowa? W: Z zagadnień współczesnej homiletyki. Red. W. Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1993 s. 61-96.

Migut B.: Misteryjna natura liturgii. „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 1(57) 2010 s. 159-183.

Migut B.: Rok liturgiczny a Eucharystia. W: „Misterium Chrystusa w roku liturgicznym”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 115-124.

Migut B.: Rok liturgiczny aktualizacją misterium Chrystusa. „Roczniki Liturgiczne” 1(56) 2009 s. 271-296.

Ostrowski D.: Lekcjonarz – eklezjalną interpretacją słowa Bożego (Hermeneutyka Lekcjonarza mszalnego). W: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej. Red. B. Migut, A. Piwowar. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 175-191.

Pałęcki W.: Paschalny charakter roku liturgicznego w misteriologii. W: „Misterium Chrystusa w roku liturgicznym”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 81-101.

Panuś K.: Sztuka głoszenia kazań. Kraków: Wydawnictwo Salwator 2008.

Pius XII: Encyklika „Mediator Dei et hominum”. O świętej Liturgii. Warszawa: Te Deum 2010.

Siwek G.: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów. Kraków: Wydawnictwo „M” 2007.

Siwek G.: Zbawcza skuteczność liturgicznego przepowiadania. W: Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo „M” 2010 s. 247-268.

Świerzawski W.: Kaznodzieja jako mystagog. W: Sługa Słowa. Red. W. Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997 s. 109-118.

Worbs M.: Chrystocentryzm roku liturgicznego według Romana Guardiniego. W: „Misterium Chrystusa w roku liturgicznym”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 102-114.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.12-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)