Ruchy i grupy eklezjalne wspierające rodzinę

Halina Wrońska

Abstrakt


W dobie kryzysu tradycyjnego modelu rodziny zrzeszenia rodzinne są niezwykle potrzebne i zasługują na szczególną troskę Kościoła. Rodziny same w sobie są Kościołem domowym, ale potrzebują również szerszych grup, które służyłyby rodzinie wielorakim wsparciem. Ruchy rodzinne powstają z inicjatywy samych rodzin lub przedstawicieli hierarchii, jednak w perspektywie wiary zawsze ujawniają obecność i działanie Ducha Świętego. Posługują się one językiem, który wyraża lepiej zaangażowanie rodziny. W ruchach i grupach rodzinnych łatwiej dojrzewa się w wierze, ponieważ udzielana jest bezpośrednia pomoc ze strony całej wspólnoty. Rodziny mogą dzielić się własnym doświadczeniem, przekazywać świadectwo wiary oraz przezwyciężać indywidualizm. Wzajemna wymiana prowadzi do głębszego wchodzenia w problemy wiary oraz w tajemnicę sakramentu małżeństwa. Różne formy zrzeszonej aktywności rodzin stanowią wsparcie dla rodzin przeżywających kryzysy wiary, są pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, pogłębiają jedność małżeńską, a głęboko wierzącym dają możliwość zaangażowania apostolskiego.

Zrzeszenia rodzin katolickich mogą być znakiem przemiany, prawdziwym wyzwaniem skierowanym do Kościoła i społeczeństwa oraz źródłem odnowy całego chrześcijaństwa. Ożywiają one parafie i rodziny chrześcijańskie, pogłębiają świadomość religijną, tworzą środowiska chrześcijańskie, a przez to wpływają na kształt życia społecznego.


Słowa kluczowe


rodzina; wspólnota; Kościół domowy; zaangażowanie; współpraca; doświadczenie; świadectwo wiary; jedność małżeńska; więź rodzinna; odpowiedzialność; pomoc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bertone T.: Movimento di spiritualità e di apostolato familiare. W: Movimenti ecclesiali contemporanei. Red. A. Favale. Roma 1991 s. 129-154.

Blachnicki F.: Charyzmat i wierność. Carlsberg 1985.

Congar Y.: Grupy nieformalne w Kościele z katolickiego punktu widzenia. „Collectanea Theologica” 42:1972 f. 5 s. 15-38.

Emeis D.: Die Gruppe in der Kirche. Ein Weg zur Überwindung von Identitätskriesen im Glauben. W: Gemeindepraxis. Meinz−München 1979 s. 260-267.

Kamiński R.: Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych. W: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim. Lublin 1991 s. 139-192.

Kamiński R.: Zrzeszenia religijne a parafia. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. dr. hab. Janowi Walowi. Red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Kraków: PAT 2008 s. 281-287.

Nowicki W.: Katolickie wspólnoty i ruchy religijne w Polsce współczesnej. „Ateneum Kapłańskie” 121:1993 nr 506 s. 89-120.

Śmigiel W.: Relacja urzędu do charyzmatu w teorii i praktyce pastoralnej. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. dr. hab. Janowi Walowi. Red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Kraków: PAT 2008 s. 471-482.

Śmigiel W.: Ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy wspierające rodzinę jako Kościół domowy. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: KUL 2010 s. 453-464.

Wrońska H.: Ruchy religijne i katecheza. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak i in. Opole 2004 s. 372-375.

Wrońska H.: Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin: KUL 2007.

Wrońska H.: Katecheza w stowarzyszeniach, ruchach i grupach. W: Miejsca katechezy: rodzina – parafia − szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 99-138.

Wrońska H.: Ruchy i grupy rodzinne. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 224-250.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.11-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)