Katecheza przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Lwowskiej w opinii katechetów

Paweł Mąkosa

Abstrakt


Ze względu na nieustannie zmieniające się uwarunkowania kulturowe dzisiejszego świata także działalność Kościoła wymaga systematycznej odnowy. Dlatego wciąż tworzone są nowe strategie pastoralne. W odniesieniu do katechezy przejawia się to w tworzeniu nowych założeń programowych i praktycznych narzędzi przeznaczonych do edukacji religijnej. Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie, świadomy współczesnych wyzwań, próbuje aktualnie wypracować założenia, którymi mogłaby się kierować katecheza adresowana do dzieci i młodzieży. Przychodząc z pomocą temu dziełu przeprowadzono badania empiryczne wśród katechetów archidiecezji lwowskiej. Niniejszy artykuł zawiera analizę wyników tych badań. Dotyczą one ram organizacyjnych katechezy, jej treści i metod, a także perspektyw rozwoju katechezy.


Słowa kluczowe


katecheza; Ukraina; Pierwsza Komunia Święta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barciński Z., Kiciński A., Zając M.: Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Lublin−Hannover−Katowice 2006.

Biłonożko E.: Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie). „Studia Politologica Ucraino-Polona” 3:2013 s. 100-105.

Budyn S., Kiciński A., Zając M.: Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache. Lublin−Hannover−Katowice 2006.

Kiciński A.: Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. „Ateneum Kapłańskie” 143:2004 nr 573 s. 227-237.

Mąkosa P.: Advantages and disadvantages of digital education. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr 2 s. 21-31.

Mąkosa P.: Teoretyczne założenia katechezy przygotowującej do bierzmowania w Kościele katolickim obrządku łacińskiego na Ukrainie. „Studia Leopoliensia” 7:2014 s. 185-195.

Mąkosa P.: Współpraca Sekcji Katechetyki KUL z Instytutem Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 11 s. 231-232.

Modzelewska B., Osadczy W.: Lwowska archidiecezja katolicka. W: Encyklopedia Katolicka. T. 11. Lublin 2006.

Na spotkanie z Jezusem. Przygotowanie do sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Red. R. Lis. Lublin 2009.

Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania. Warszawa 2013.

Przyjdź Jezu: mały katechizm: przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Warszawa 1993.

Przyjdź Panie Jezu. Mój katechizm. Red. E. Materski, N. Hekker. Warszawa 1983.

Przyjmujemy Pana Jezusa. Red. W. Kubik. Kraków 2013.

Siewiora J.: Między monologiem a dialogiem edukacyjnym. Studium porównawcze katechezy w Polsce i na Ukrainie. Tarnów 2013.

Szpet J.: Dydaktyka katechezy. Poznań 1999.

Władyczenko L.: Współczesna działalność Kościoła katolickiego na Ukrainie w dziedzinie oświaty. „Studia Politologica Ucraino-Polona” 3:2013 s. 289-294.

Yeleyko I.: Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarki” 2007 nr 11 s. 401-410.

Zając M.: Inspiracje metodyczne zmierzające do pogłębienia katechezy pierwszokomunijnej. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin 2006 s. 257-269.

Zaleski W.: Nauka Boża, Katechezy. T. 1-2. Poznań 1966.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.11-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)