The Role of the Family in Educating Children for the Faith

Carl-Mario Sultana

Abstrakt


Rola rodziny w wychowywaniu dzieci do wiary

Jednym z głównych zadań, za które odpowiedzialna jest rodzina chrześcijańska, jest nie tylko opieka nad swoimi dziećmi, lecz także wychowanie ich do wiary. Ta rola, która jest dzisiaj tak ważna, jest wiele razy podkreślana w licznych dokumentach Kościoła. Nie jest to najnowszy dodatek do obowiązków rodziny; jest to w istocie obowiązek rodziny od czasów biblijnych. Artykuł niniejszy stara się uwypuklić wagę roli rodziny w wychowaniu dzieci do wiary, począwszy od czasów biblijnych, aż do czasów nam współczesnych, poprzez odwołanie się do najważniejszych dokumentów Kościoła. Po ustaleniu, jaka jest rola rodziny w wychowywaniu dzieci do wiary, omówione są niektóre praktyczne sposoby, jakie rodzina może w tym celu wykorzystać.


Słowa kluczowe


ewangelizacja; rodzina; wychowanie do wiary; dzieci; świadek

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alberich, Emilio. La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale. Leumann (To): Editrice Elledici 2001.

Alberich, Emilio and Vallbaraj, Jerome. Communicating a Faith that Transforms. A Handbook of Fundamental Catechetics. Bangalore: Kristu Jyoti Publications 2004.

Bengtson, Vern L. Families and Faith: How Religion is Passed Down Across Generations. New York: Oxford University Press 2013.

Bissoli, Cesare. “La Catechesi Familiare.” In: Andate e insegnate. Manuale di catechetica, edited by Istituto di Catechetica − Università Pontificia Salesiana, 296-308. Leumann (To): Editrice Elledici 2002.

Catechism of the Catholic Church (11th October 1992) (online: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p3s2c2a4.htm) accessed on 6th February 2015.

Congregation for the Clergy. General Directory for Catechesis (15th August 1997) (online: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_en.html) accessed on 10th February 2015.

Dal Santo, Matteo. “Il momento domestico nella catechesi dell'Iniziazione Cristiana.” Catechesi 84, no. 3 (2014-2015):41-54.

Erikson, Erik H. Identity and the Life Cycle. New York−London: W.W. Norton and Company 1980.

Erikson, Erik H. The Life Cycle Completed. A Review. New York−London: W.W. Norton and Company 1982.

Fowler, James W. Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. 1st ed. San Francisco: Harper & Row, 1981.

Jewish Federations of North America. The Passover Haggadah. A Guide to the Seder (online: http://www.jewishfederation.org/images/uploads/holiday_images/39497.pdf) accessed on 10th February 2015.

John Paul II. Apostolic Exhortation Catechesi Tradendae on Catechesis in our Time (16th October 1979) (online: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae.html) accessed on 27th February 2015.

John Paul II. Apostolic Exhortation Familiaris Consortio on the role of the Christian family in the Modern World (22nd November 1981) (online: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html) accessed on 6th February 2015.

John Paul II. Post-Synodal Apostolic Exhortation Christifideles Laici on the Vocation and the Mission of the Lay Faithful in the Church and in the World (30th December 1988) (online: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_ 30121988_christifideles-laici.html) accessed on 10th February 2015.

Lemaire, André. “Education − Ancient Israel.” In The Anchor Bible Dictionary, edited by Freedman, David Noel. Vol. 2, 305-312. New York−London−Toronto−Sydney−Auckland: Doubleday 1992.

Nosiglia, Cesare. “La famiglia, luogo della trasmissione della fede.” Catechesi 79, no. 2 (2009-2010): 26-30.

Paul VI, Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi (8th December 1975) (online: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html) accessed on 12th February 2015, 41.

Simeone, Domenico. “Famiglia e Iniziazione Cristiana.” Evangelizzare 42, no. 9(2013):539-542.

Tessarollo, Adriano. “La fede dei Padri. Figura e ruolo del „padre” nell'educazione alla fede.” Catechesi 79, no. 2 (2009-2010): 19-25.

Tonelli, Riccardo. La narrazione come proposta per una Nuova Evangelizzazione. Roma: LAS 2012.

Tonelli, Riccardo. La Narrazione nella catechesi e nella Pastorale Giovanile. Leumann (To): Elledici 2002.

Vallabaraj, Jerome. “Formazione della famiglia per la comunicazione della fede.” Catechesi 80, no. 5(2010-2011): 64-78.

Vallabaraj, Jerome. “Primo annuncio nell'ambito della famiglia.” Catechesi 79, no. 4 (2009-2010): 33-43.

Vatican Council II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes (7th December 1965) (online: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html) accessed on 6th February 2015.

Vera Barroso, Esteban. “Catechesi familiare e ispirazione catecumenale /1.” Catechesi 83, no. 3(2013-2014):39-49.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.11-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)