Rodzina według św. Jana Pawła II

Zbigniew Waleszczuk

Abstrakt


Rodzina jest miejscem, w którym człowiek odnajduje własną godność i uczy się miłości. Rodzina to także szkoła solidarności. Ochrona osoby ludzkiej i na nowo odkrycie jej przeznaczenia do transcendencji jest – według Karola Wojtyły – najważniejszym zagadnieniem współczesnej kultury. Papież podkreśla, że miłość małżeńska w communio personarum oznacza najwyższą formę miłości. Duchowy aspekt w rozwoju człowieka, a także doświadczenie miłości między ludźmi są bardzo ważnymi wymiarami w filozofii K. Wojtyły. W dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń dla integralności rodziny, Jan Paweł II ukazuje najbardziej pesymistyczny wymiar samoalienacji współczesnego człowieka, który sprowadza się do „kultury śmierci”. Z drugiej jednak strony – jak podkreśla Papież – tylko w rodzinie człowiek uczy się solidarności i może się w niej rozwijać kultura życia.


Słowa kluczowe


rodzina; szkoła solidarności; kultura życia; Karol Wojtyła/Jan Paweł II; communio personarum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Galińska I.: Seksualizacja już od pieluch, http://niedziela.pl/artykul/106670/ nd/Seksualizacja-juz-od-pieluch (dostęp: 28.01.2015).

Groos M., Loichen T., Gerwing M. (Hrsg): Liebe, Leib und Leidenschaft. Zur Theologie des Leibes von Johannes Paul II, Medienverlag 2012.

Jan Pawel II: Encyklika społeczna „Centessimus annus”, Watykan 1991.

Jan Pawel II: Encyklika społeczna „Laborem exercens”, Watykan 1981.

Kamieniecki M.: Muzeum pokaże prawdę, http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/56375,muzeum-pokaze-prawde.html (dostęp: 17.09.2013).

Karaś D.: Nauczycielka: moi uczniowie marzą, żeby być gejami, bo to jest na topie, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,14187326,Nauczycielka_ _moi_uczniowie_marza_ _zeby_byc_gejami_.html?as=2#ixzz2XbD6NAVf (dostęp: 29.06. 2014).

Kuby G.: Die Globale Sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, Regensburg 2012.

Semen Y.: La famiglia secondo Giovanni Paolo II, Milano: 2012.

Waleszczuk Z.: Globalizacja solidarności, Wrocław 2007.

Waleszczuk Z.: Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2014.

Waleszczuk Z.: Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta, Wrocław 2014.

SOBÓR WATYKAŃSKI II: Konstytucja pastoralna „Gaudium et spes”, http://www. vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_ 19651207_gaudium-et-spes_ge.html (dostęp: 1.01.2015).

Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960.

Wojtyła K.: Osoba i czyn, Lublin 2000.

Wojtyła K.: Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, seria: Człowiek i Moralność, t. 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)