Wybrane przyczyny dysfunkcjonalności rodziny

Tatiana Kopciał

Abstrakt


Na przełomie kilku wieków model rodziny przechodził znaczącą transformację. Po radykalnych społecznych przemianach wykształciły się różne typy rodzin. Jednym z nich jest rodzina dysfunkcyjna, której cechą jest niezaspokajanie podstawowych potrzeb swoich dzieci. Na dysfunkcjonalność rodziny składa się wiele zewnętrznych czynników, które zostały szczegółowo opisane w artykule. Jednym z nich jest zjawisko przemocy fizycznej lub psychicznej. Kolejnymi są: alkoholizm, ubóstwo, negatywne postawy rodzicielskie, które destrukcyjnie wpływają na osobowość dziecka.


Słowa kluczowe


rodzina dysfunkcyjna; dziecko; przemoc; alkoholizm; ubóstwo; negatywne postawy rodzicielskie; niepowodzenia społeczne i szkolne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brągiel J.: Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1996.

Brągiel J., Janke A. W., Kawula S.: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009; wyd. I – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1998.

Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M.: Labirynty współczesnego społeczeństwa, Katowice: Wydawnictwo Śląskie 1998.

Graniewska D.: Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce, w: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001, s. 340-341.

Kacprzak L.: Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna, Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica 2006.

Pospiszyl I.: Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Pospiszyl I.: Przemoc w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1984, s. 62.

Pospiszyl K., Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa: PWN 1985.

Szczepański J.: Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa: PWN 1972.

Tyszka Z. (red.): Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań 2001.

Ziemska M.: Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna 1973.

Ziemska M. (red.): Rodzina i dziecko, Warszawa: PWN 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)