Foundations of the Definition of Faith in Dialogue with Porta Fidei by Benedict XVI

Damian Wąsek

Abstrakt


Fundamenty definicji wiary w dialogu z Porta Fidei Benedykta XVI

W artykule Autor analizuje koncepcję wiary zawartą w Porta fidei Benedykta XVI. Skupia się na poszukiwaniu tych elementów definicji wiary, które – z jednej strony – chrześcijanom pozwalają na jej intencjonalne wyznawanie, a z drugiej – pomagają w odnajdywaniu „ziarenek prawdy” u wyznawców innych religii i osób nieidentyfikujących się z żadnym systemem wierzeń. Autor dotyka kwestii relacji między wiarą, rozumianą jako dar, i tą realizowaną w formie uczynków miłości. Jako punkty wsparcia w budowaniu wiary, Autor ukazuje Kościół i znaki czasu. Takie syntetyczne ujęcie pozwala na budowanie podstaw pod szeroko pojętą teologię wiary.


Słowa kluczowe


wiara; Benedykt XVI; Kościół; znaki czasu

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedictus PP. XVI: Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Porta Fidei. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_lt.html, (transl. http://www.vatican.va/ holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_ 20111011_porta-fidei_en.html (20.11.2014).

Ratzinger J.: Salus extra ecclesiam nulla est. “Znak”1965 nr 131 p. 613-617.

Küng H.: The Council, Reform and Reunion New York: Sheed & Ward 1961.

Wąsek D.: Nowa wizja zarządzania Kościołem. Wydawnictwo WAM 2014.

Sesboüé B.: Władza w Kościele. Wydawnictwo M 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.9-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)