Liturgia jako obraz

Bogusław Migut

Abstrakt


Istotne dla tego artykułu jest spojrzenie na liturgię z perspektywy jej celebracji. Celebracja bowiem, czyli widzialna strona liturgii, a więc zgromadzenie i jego zewnętrzne działanie (postawy, gesty), przestrzeń liturgiczna, paramenty, jak i cała ars celebrandi jest obrazem liturgii niewidzialnej dla ludzkiego oka, a zarazem obrazem tego, co dokonuje się we wnętrzu zgromadzonych osób. Celebracja liturgiczna jest przede wszystkim obrazem liturgii kosmicznej. Chrystus, Kościół, człowiek, a wraz z nim świat spotykają się liturgii. Chrystus objawia się jako Głowa Kościoła i Pan całego wszechświata. Człowiek staje się na nowo ikoną Boga na wzór Chrystusa i tym, w którym cały świat odzyskuje chwałę Bożą. Wszystko to zawiera ważne przesłanie pod adresem osób odpowiedzialnych za ars celebrandi oraz za tworzenie przestrzeni liturgicznej.


Słowa kluczowe


obraz; znak; symbol; ikona; celebracja liturgiczna; liturgia kosmiczna; teologia liturgiczna; antropologia liturgiczna; przestrzeń liturgiczna; ars celebrandi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Accart X.: Comprendre et vivre la liturgie : signes et symboles expliqués à tous. Paris: Presse de la Renaissance 2009.

Borobio D.: Historia y teología comparada de los sacramentos. El principio de la analogía sacramental. Salamanca: Sigueme 2012.

Kaspersen S., Haastrup U. (red.): Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian images in Medieval and Post-medieval Europe. Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2004;

Kardaszewski T.: L’Arche du Seigneur. Guide historique et symbolique. Kraków-Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2004.

Schreijäck T. (red.): Pas d’image. Kunst erschließt Welten und die Theologie. Münster: LIT 2005.

Rorem P.: Biblical and Liturgical Symbols Within the Pseudo-Dionysian Synthesis. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1984;

Walker K.: Images or Idols? The Place of Sacred Art in Churches Today. Norwich: Canterbury Press 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.8-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)