Liturgia parafialna znakiem Kościoła

Andrzej Megger

Abstrakt


Liturgia sprawowana w parafii jest szczególnym miejscem urzeczywistniania się Kościoła, w którym dokonuje się dzieło zbawienia ludzi. Manifestacja Kościoła dokonuje się najpierw w zgromadzeniu ochrzczonych, które jest świętym zwołaniem, ludem Bożym uporządkowanym hierarchicznie. To zgromadzenie, a więc Kościół, jest podmiotem liturgii. Chrystus, który jest prawdziwie obecny we wszystkich czynnościach liturgicznych Kościoła, a przede wszystkim w sakramentach, sam podtrzymuje, buduje, ożywia i jednoczy z sobą Kościół. Fundamentalne miejsce w tym procesie zajmuje Eucharystia, która tworzy communio z Chrystusem i ściślej wiąże ochrzczonych między sobą.


Słowa kluczowe


liturgia; parafia; Kościół; zgromadzenie liturgiczne; sakramenty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biela B.: Parafia miejscem urzeczywistniania się Kościoła Katowice: Księgarnia św. Jacka 2006.

Górzyński J.: Odkryć na nowo rolę liturgii eucharystycznej w życiu wspólnoty parafialnej. W: Laudate Dominum. Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia kapłaństwa. Red. K. Konecki. Gniezno: Gaudentinum 2005 s. 271 – 278.

Kamiński R.: Urzeczywistnianie się Kościoła dzisiaj. W: Teologia pastoralna. T. 1. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 151-159.

Kopeć J.: Liturgia źródłem i szczytem duchowego życia parafii. „Liturgia Sacra” 5:1999 nr 2 s. 323-343.

Kopeć J.: Rola liturgii w budowaniu wspólnoty kościelnej. „Roczniki Teologiczne” 32:1985 z. 6 s. 99-103.

Krakowiak Cz. Parafia ośrodkiem życia liturgicznego. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 53-77.

Kubiś A.: Eklezjalny charakter Eucharystii w świetle Vaticanum II. „Analecta Cracoviensia” 21-22:1989-90 s. 265-270.

Richter K.: Liturgia ośrodkiem życia wspólnoty parafialnej. „Liturgia Sacra” 5:1999 nr 1 s. 35-43.

Sobeczko H.: Teologiczna wymowa gromadzenia się wiernych na liturgii. W: Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego. Red. A. Żądło. (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 8). Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010 s. 115-143.

Sobeczko H. Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1999.

Turowski W. Ecclesia creata w liturgii Kościoła. „Studia Teologiczne. Drohicznyn-Białystok-Łomża” 29:2011 s. 93-111.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.8-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)