Godność kobiet w Kościele. Założycielskie postulaty Światowej Rady Kościołów z dzisiejszej perspektywy

Adam Składanowski

Abstrakt


Zagadnienie godności kobiet i wynikającego z niej należnego im miejsca w Kościele zajmuje ważne miejsce w refleksji ekumenicznej. W szczególności kwestia ta pozostaje znaczącym obszarem zainteresowania Światowej Rady Kościołów od samego początku istnienia tej organizacji, czyli od I Zgromadzenia w Amsterdamie w 1948 r. Temu nieprzerwanemu zainteresowaniu ze strony ruchu ekumenicznego towarzyszyły w świecie, od połowy XX wieku, znaczące przemiany społeczne, polityczne, religijne i gospodarcze, które wpłynęły również na sytuację kobiet. Z tego powodu artykuł bada założycielskie postulaty Światowej Rady Kościołów, aby odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakiej mierze Radzie udało się je zrealizować. Artykuł rozpoczyna się od przypomnienia roli kobiet w Kościele w dokumentach I Zgromadzenia Rady w Amsterdamie. Następnie realizacja sformułowanych wówczas wniosków i postulatów oceniana jest z dzisiejszej perspektywy.


Słowa kluczowe


kobieta; godność kobiet; sprawiedliwość płciowa; równość; Światowa Rada Kościołów; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Au C.: Justice and Peace for Global Commercial Sex Workers. „The Ecumenical Review” 64:2012 nr 3 s. 267-280.

Barot M.: Considerations on the Need for a Theology of the Place of Women in the Church. W: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Red. M. Kinnamon, B.E. Cope. Geneva: WCC 20022 s. 425-430.

Best T.F.: The Community Study: Where Do We Go From Here? „The Ecumenical Review” 40:1988 nr 1 s. 48-56.

Cosca R. Just Unity: Toward a True Community of Women and Men in the Church s. 3, http://www.nationalcouncilofchurches.us/docs/GETI-RachelCosca.pdf (dostęp: 10.02.2015).

Crawford J.: The Community of Women and Men in the Church: Where Are We Now? „The Ecumenical Review” 40:1988 nr 1 s. 37-47.

Fifth Assembly of the World Council of Churches (Nairobi, 1975): What Unity Requires. W: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Red. M. Kinnamon, B.E. Cope. Geneva: WCC 20022 s. 110-113.

Heller B.: Gender Relations. W: Religion Past & Present. Encyclopedia of Theology and Religion. Red. H.D. Betz [i in.], vol. 5, Leiden–Boston: Brill 2009 s. 329.

Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów: Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Część: Posługiwanie duchowne, komentarz do p. 18. W: Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze. Red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 17-68.

L’Huillier P.: Ecumenism Revisited, http://www.jacwell.org/articles/1998-SPRING-AbpPeter.htm (dostęp: 10.02.2015).

Longkumer L.: Women in Theological Education: A Reflection. „Ministerial Formation” 2002 nr 97 s. 27-30.

Lusungu Moyo F.: Foreword. W: N. Maxson. Journey for Justice. The Story of Women in the WCC. Geneva: WCC 2015 s. VII-IX.

Lusungu Moyo F.: We Demand Bread and Roses when We Are Hired. Gender Justice in Workplaces: A Feminist Ethical Perspective. „The Ecumenical Review” 64:2012 nr 3 s. 254-266.

Mananzan M.J. [i in.]: The Spirit Is Troubling the Water. Statement on the Ecumenical Decade: Churches in Solidarity with Women. W: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Red. M. Kinnamon, B.E. Cope. Geneva: WCC 20022 s. 224-227.

Overcoming Violence. Churches Seeking Reconciliation and Peace, http://www.overcoming violence.org/en/decade-to-overcome-violence/about-dov.html (dostęp: 10.02.2015).

Parrish Lukas K.: 37% Is Not Enough. 2% Is Not Enough… Reflection on the WCC Busan Assembly, http://womenwhospeakinchurch.com/tag/quotas (dostęp: 10.02.2015).

Prima assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese (Amsterdam, 1948). Il disordine dell’ uomo e il disegno dei Dio. W: Enchiridion Oecumenicum. T. 5. Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998. Red. S. Rosso, E. Turco. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001 s. 3-85.

Programme for Women in Church and Society, http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/ women-in-church-and-society/history (dostęp: 16.02.2015).

Russell L.M.: Partnership in Models of Renewed Community. „The Ecumenical Review” 40:1988 nr 1 s. 16-26.

Schmemann A.: Concerning Women's Ordination – a letter to an episcopal friend, http://www.episcopalnet.org/TRACTS/ConcerningOrdination.html (dostęp: 30.01.2015).

The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Red. M. Kinnamon, B.E. Cope. Geneva: WCC 20022.

Tiling P. von: Gender Equality in the Church. W: Religion Past & Present. Encyclopedia of Theology and Religion. Red. H.D Betz [i in.], vol. 5, Leiden–Boston: Brill 2009 s. 328.

Todd Peters R.: Feminist Critical Discourse on Globalization, Economy, Ecology and Empire. “The Ecumenical Review” 64:2012 nr 3 s. 281-298.

WCC Conference on the Community of Women and Men in the Church (Sheffield, 1981): Report of the Section on Scripture in New Community. W: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Red. M. Kinnamon, B.E. Cope. Geneva: WCC 20022 s. 430-437.

WCC World Convocation on Justice, Peace and the Integrity of Creation (Seoul, 1990): Ten Affirmations on Justice, Peace and the Integrity of Creation. Affirmation IV. W: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Red. M. Kinnamon, B.E. Cope. Geneva: WCC 20022 s. 317-324.

Webb P.: Gender as an Issue. „The Ecumenical Review” 40:1988 nr 1 s. 4-15.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.7-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)