Communional Marian Anthropology

Marek Jagodziński

Abstrakt


Komunijna antropologia maryjna

Odnowienie komunii ludzi z Bogiem i między ludźmi przez wcielenie Syna wymagało przygotowania kobiety, która miała być Jego Matką. Bóg wybrał Maryję, która była wyjątkową pod względem relacji religijnej, doskonałości moralnej i miłości najczystszej, aby Jego Syn mógł się narodzić w naturze ludzkiej bez żadnej skazy moralnej. Maryja trwała w komunii z Trójcą Świętą i swoim Synem Jezusem Chrystusem. Na tym fakcie opiera się komunijne pośrednictwo i orędownictwo Maryi, która stała się także Matką komunii Kościoła, nacechowaną niezwykłą świętością komunijną. Komunijna antropologia maryjna dostarcza podstaw do systematycznego projektu mariologii komunijnej.


Słowa kluczowe


Maryja; Matka Boża; antropologia; komunia; pośrednictwo; wstawiennictwo; świętość; Kościół; mariologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bartnik, Czesław S. Dogmatyka katolicka. Vol. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2003.

Bartnik, Czesław S. Matka Boża. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Catechism of the Catholic Church [CCC]. 2nd Revised Edition. Geoffrey Chapman, 1999.

Jagodziński, Marek. “Recepcja soborowego paradygmatu communio w teologii systematycznej.” In Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, edited by Michał Białkowski, 661–86. Toruń: GroupMedia, 2014.

Llewelyn, Dorian. Katolicka teologia narodowości. Translated by Aleksander Gomola. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.

Müller, Gerhard Ludwig. Maria – Die Frau im Heilsplan Gottes. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2002.

Nadbrzeżny, Antoni. Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Saszko, Irena. Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną. Relacja Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.7-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)