Ku wspólnej wizji Kościoła – nowy dokument Komisji „Wiara i Ustrój”

Piotr Jaskóła

Abstrakt


Artykuł prezentuje nowy dokument wypracowany w Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów The Church: Towards a Common Vision, który w języku polskim opublikowano pt. Ku wspólnej wizji Kościoła. Dokument ma wysoką rangę ekumenicznego uzgodnienia. W punkcie pierwszym wspomniane zostają omawia opracowania poprzedzające dokument, punkt drugi wprowadza w jego strukturę, natomiast w punkcie trzecim analizie poddano wybrane istotne treści uzgodnienia. Skoncentrowano się na trynitarnym charakterze Kościoła i jego jedności, jedności Kościoła jako daru Trójjedynego Boga i zadaniu dla chrześcijan, Kościele jako sakramencie zbawienia, trosce Kościoła o los stworzenia, społeczno-politycznych aspektach zaangażowania Kościoła w świecie, szeroko rozumianym stosunku Kościoła do świata, zagadnieniu ciągłości i zmiany w Kościele oraz na procesie pojednania posługiwań. Ostatnia część zawiera próbę krótkiej oceny.


Słowa kluczowe


Chrystus; Duch Święty; Kościół; świat; dialog ekumeniczny; jedność; relacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baptism, Eucharist & Ministry, 1982-1990: Report on the Process and Responses. Geneva: WCC 1990.

Beinert W, Kühn U.: Ökumenische Dogmatik, Ökumenische Dogmatik. Leipzig–Regensburg 2013.

Called to Be the One Church: Faith and Order at Crete. Red. J. Gibaut. Geneva: WCC 2012.

Confessing the One Faith: An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as It Is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381). Faith and Order Paper No. 153. Geneva– Eugene: WCC – Wipf & Stock 2010.

Church and World: The Unity of the Church and the Renewal of Human Community. Faith and Order Paper No. 151. Geneva: WCC 1990.

Gassmann G.: The Nature and Mission of the Church: Ecumenical Perspectives. W: Faith and Order 1985-1989: The Commission Meeting at Budapest 1989. Red. T.F. Best, Geneva: WCC 1990.

The Church: Towards a Common Vision. Faith and Order Paper No. 214. Geneva: WCC 2013.

Glaeser Z.: Jedność Kościoła w perspektywie dokumentu „Ku wspólnej wizji Kościoła”. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 29-44.

Hryniewicz W.: Troska Kościoła o los stworzenia. Kryzys ekologiczny i zadania chrześcijan. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 5-15.

Jaskóła P.: Kościół wobec świata. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 17-28.

Jaskóła P.: Zagadnienia ekumeniczne. Opole 2004.

Kantyka P.: Towards the Reconciliation of Ministries. Apostolic Succession and Mutual Recognition of Ministry form “Unitatis redintegratio” to “The Church: Towards a Common Vision”. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 53-62.

Kopiec P.: Continuity and Change in the Church: Christian Journey Across Human Cultures. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 45-52.

Leśniewski K.: Wpływ obrazów Kościoła na trynitarną wrażliwość chrześcijan. Dokument „Ku wspólnej wizji Kościoła” w świetle eklezjologii prawosławnej. „Studia Oecumenica” 14: 2014 s. 109-123.

Ku wspólnej wizji Kościoła. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 345-405.

The Nature and Mission of the Church: A Stage on the Way to a Common Statement. Faith and Order Paper No. 198. Geneva: WCC 2005.

The Nature and Purpose of the Church: A Stage on the Way to a Common Statement. Geneva: WCC 1998.

Porada R.: Kościół jako sakrament zbawienia w świetle uzgodnienia «Ku wspólnej wizji Kościoła». „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 63-81.

Porada R.: Kościół w dziele usprawiedliwienia. Opole 2000.

Rabiej S.: Społeczno-polityczne aspekty zaangażowania Kościoła. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 99-108.

Składanowski M.: Unity of the Church vs. Ethical Differences. Difficulties Associated with and the Prospects for the Document The Church: Towards A Common Vision. „Studia Oecumenica” 14:2014 s. 91-98.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.7-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)