Biblical Motif of Tearing of a Vesture as a Symbol of Division of a Community in the Light of 1 Kings 11:29–39 and John 19:23–24

Tomasz Siemieniec

Abstrakt


Biblijny motyw rozdarcia szaty jako symbol podziału wspólnoty w świetle 1 Krl 11,29-39 i J 19,23-24

Prezentowany artykuł analizuje dwa teksty, w których pojawia się motyw rozdarcia szaty użyty jako symbol. W tekście 1 Krl 11,29-39 podzielony płaszcz Jeroboama staje się symbolem rozbitego królestwa Dawidowego. Powstaną z niego dwa królestwa: Izrael i Juda. Według teologicznej interpretacji przyczyną tego podziału jest grzech króla. Tekst J 19,23-24 opisuje scenę podziału szat Jezusa. Niepodzielona tunika Jezusa symbolizuje jedność Kościoła. W przypadku sceny ukazanej w Czwartej Ewangelii mamy do czynienia z jej podwójnym przesłaniem. Najpierw wskazuje ona na różnorodność, jaka istnieje w Kościele, który sięga po krańce ziemi. Następnie podkreśla fakt, że wspólnota Kościoła, mimo że zróżnicowana, jest jedną, niepodzielną wspólnotą, a to dlatego, że pochodzi ona „z góry”, nie jest uczyniona ręką ludzką.


Słowa kluczowe


jedność; 1 Księga Królewska; tunika Jezusa; Ewangelia według św. Jana; symbolika biblijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown, Raymond E. The Death of Messiah. From Gethsemane to the Grave. Vol. 2. (The Anchor Bible Reference Library). New York–London–Toronto: Doubleday 1998.

Cogan, Mordechai. 1 Kings. A New Translation with Introduction and Commentary. (Anchor Bible 10). New York: Yale University Press, 2001.

Cohn, Robert L. “Literary Technique in the Jeroboam Narrative.” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 98 (1985), No. 1: 23–35.

Culpepper, Alan. “The Theology of the Johannine passion narrative: John 19:16b-30.” Neotestamentica 31 (1997), No. 1: 21–37.

de la Potterie, Ignace: Męka Jezusa Chrystusa. Kraków: WAM, 2006.

DeVries Simon J. 1 Kings. (WBC 12). Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2003.

Ewald, Heinrich. The History of Israel. Vol. 3: The Rise and Splendor of the Hebrew Monarchy. London: Longman, Greens and Co., 21878.

Leuchter, Mark. “Jeroboam the Ephratite.” Journal of Biblical Literature 125 (2006): 51–72.

Linville, James Richard. Israel in the Book of Kings. (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 272). Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998.

Min Chun, S. “Whose Cloak did Ahijah Seize and Tear? A Note on 1 Kgs 11,29-30.” Vetus Testamentum 56 (2006), 268–74.

Schnackenburg, Rudolf. Das Johannesevangelium 13-21. (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament IV/3; Sonderausgabe). Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2001.

St. Augustine. Tractates on the Gospel of John 112-124. (The Fathers of the Church. A New Translation 78). Translated and edited by J.W. Rettig. Washington: Catholic University of America Press, 1995.

St. Cyprian. Treatises. (The Fathers of the Church. A New Translation 36). Translated and edited by R.J. Deferrari. New York: Catholic University of America Press, 1958.

Siemieniec, Tomasz. “Division (schisma) as a Reaction to Self-Manifestation of Jesus’ Person in the Light of John 7,43.” Studia Oecumenica 13 (2013): 139–47.

Tułodziecki, Tomasz. Jeroboam – reformator religii Izraela. (Rozprawy i Studia Biblijne 14). Warszawa: Vocatio, 2004.

Weippert, Helga. “Die Ätiologie des Nordreiches und seines Königshauses (I Reg 11,29-40).” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 95 (1983), No. 3: 344–75.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.7-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)