Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii małżeństwa i rodziny

Czesław Murawski

Abstrakt


Ks. Adam L. Szafrański wniósł oryginalny wkład w rozwój teologii małżeństwa i rodziny. W swojej refleksji na temat małżeństwa i rodziny zastosował zaczerpnięte od św. Tomasza z Akwinu pojęcie partycypacji (uczestnictwa). Dzięki temu w uprawianym przez siebie nurcie teologii małżeństwa i rodziny wyeksponował relacje zachodzące między osobami Trójcy Świętej a osobami tworzącymi wspólnotę małżeńsko-rodzinną. Według ks. Szafrańskiego, w sakramencie małżeństwa mężczyzna i kobieta wchodzą w głębokie relacje z poszczególnymi osobami Boga Trójjedynego. Z kolei w sakramencie Eucharystii małżonkowie zyskują moc do przezwyciężania wszelkich trudności oraz wsparcie Chrystusa w budowaniu szczęśliwej rodziny. Rodzina regularnie przyjmująca Komunię św. nie zamyka się w sobie, lecz jako żywa komórka Kościoła otwiera się na potrzeby innych osób i wspólnot. Ks. Szafrański podejmował również problematykę praw i przywilejów rodziny, wychowania dzieci i młodzieży. W zakresie jego badań naukowych znalazły się tematy związane z ekologią rodziny, a więc naturalnego planowania rodziny i regulacji poczęć. Ponadto pokazywał on współczesnym ludziom, że dobra, religijna, zdrowa moralnie, duchowo, fizycznie i psychicznie rodzina jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego pokolenia oraz pomyślnej przyszłości narodu i ludzkości.


Słowa kluczowe


Adam Ludwik Szafrański; partycypacja; teologia małżeństwa; teologia rodziny; duszpasterstwo rodzin; teologia pastoralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beinert W.: Die Ehe als Sakrament der Kirche. W: Beiträge zur Theologie der Ehe. Hrsg. W. Beinert, F. Bökle, M. Kaiser. Kevelaer: Butzon & Bercker 1971 s. 11-36.

Eucharystia w duszpasterstwie. Red. A.L. Szafrański. Lublin: TN KUL 1977.

Filipkowski J.: Partycypacja. W: EK t. 14. Lublin: TN KUL 2010 kol. 1383-1385.

Longosz S.: Geneza pojęcia „rodzina Kościołem domowym” w tradycji patrystycznej. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 35-45.

Murawski Cz.: Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980. Studium dogmatyczno-pastoralne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1988.

Popławski J.M.: Jansenizm. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 373-374.

Ryszka E., Szafrański A.L.: Teologiczne i personalistyczne zasady planowania rodziny i regulacji poczęć. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. A.L. Szafrański. Lublin TN KUL 1985 s. 305-321.

Scheeben M.J.: Tajemnice chrześcijaństwa. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1970.

Skwierczyński Z.: Rerum novarum. EK t. 17. Lublin: TN KUL 2012 kol. 14-15.

Szafrański A.L.: Chrześcijańskie podstawy ekologii. Lublin: Zakład Ekologii Człowieka 1993.

Szafrański A.L.: Dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego O wychowaniu do miłości ludzkiej (i o wychowaniu seksualnym). W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 353-360.

Szafrański A.L.: Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego (FC 57). W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin TN KUL 1985 s. 255-271.

Szafrański A.L.: Karta Praw Rodziny. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 341-352.

Szafrański A.L.: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin: TN KUL 1990.

Szafrański A.L.: Łaska sakramentu małżeństwa. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 99-120.

Szafrański A.L.: Partycypacja. Geneza i znaczenie pojęcia uczestnictwa w teologii św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: ATK 1973.

Szafrański A.L.: Próba charakterystyki działalności naukowej biskupa prof. dr hab. Wacława Świerzawskiego ordynariusza diecezji sandomierskiej. W: Diligis ME? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999. Red. S. Czerwik, M. Mierzwa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Hodie 1999 t. 1 s. 94-108.

Szafrański A.L.: Słowo wstępne. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 7-18.

Szafrański A.L.: Struktura łaski sakramentu małżeństwa. „Collectanea Theologica” 46:1976 f. 2 s. 23-39.

Szafrański A.L.: Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin: KUL 1974.

Szafrański A.L.: Wierzyć w Chrystusa i żyć Eucharystią. Bytom: Oficyna Wydawnicza 4K 1997.

Walkusz J.: Jansenizm. W: EK t. 7. Lublin: TN KUL 1997 kol. 989-994.

Wojtyła K.: Nauka encykliki „Humanae vitae” o miłości. „Analecta Cracoviensia” 1:1969 s. 341-354.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.6-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)