Priorytety pastoralne Kościoła w Polsce w świetle adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium

Wiesław Śmigiel

Abstrakt


Adhortacja apostolska Evangelii gaudium posiada pastoralny charakter i jest w pewnym sensie tekstem programowym papieża Franciszka. Analizując jej treść, można wskazać kilka priorytetów pastoralnych, które są aktualne również w polskiej rzeczywistości. Novum adhortacji to wezwanie do misyjnego przeobrażenia Kościoła, nazywanego także nawróceniem pastoralnym. Takie nawrócenie zakłada oderwanie się od utartych ścieżek działalności zbawczej i odważne poszukiwanie nowych rozwiązań, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną także do tych, którzy są na peryferiach Kościoła. Wśród priorytetów pastoralnej posługi Kościoła w Polsce można także wymienić duszpasterstwo rodzin i duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Ważnym tematem jest radosne głoszenie Dobrej Nowiny przez wszystkie stany w Kościele-Wspólnocie, który naucza i jednocześnie jest nauczany. Papież Franciszek sporo uwagi poświęcił stylowi posługi ewangelizacyjnej oraz preferencyjnej opcji na rzecz ubogich.


Słowa kluczowe


priorytety pastoralne; program duszpasterski; nawrócenie pastoralne; nawrócenie misyjne; ewangelizacja; nowa ewangelizacja; Evangelii gaudium

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aparecida. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Dokument końcowy V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.

Greshake G.: Der dreieine Gott. Eine trynitarische Theologie. Freiburg: Herder 1997.

Jesteśmy przy ścianie. Wywiad z bp. Grzegorzem Rysiem. „Więź” 2013 nr 4 s. 91-101.

Kaproń K.: Kościół, który się nawraca. „Więź” 2013 nr 4 s. 84-90.

Mariański J.: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.

Nie możemy biernie czekać. Wywiad z abp. Victorem Manuelem Fernandezem. „Więź” 2013 nr 4 s. 67-72.

Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K.Kaproń: Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012.

Pójść na drugi brzeg. Wezwanie z Aparecidy. „Więź” 2013 nr 4 s. 73-83.

Przygoda W.: Charytatywna funkcja Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 129-135.

Ratzinger J.: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Seria: Opera omnia. Red. K. Góźdź, M. Górecka. T. XII. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Rey D.: Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.

Ryś G.: Nawrócenie pastoralne. W: Polskie drogi nowej ewangelizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 11-19.

Surmak W.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice 2009.

Śmigiel W.: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6 s. 40-55.

Wons K.: Strategie Apostołów. „Pastores” 2014 nr 2 s. 9-12.

Zarembski Z.: Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.6-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)