Ponowne odkrycie chrztu św. i jego sposób przeżywania w nowych wspólnotach eklezjalnych

Sławomir Zalewski

Abstrakt


Artykuł podejmuje kwestie związane z chrztem w Duchu Świętym i jego sprawowaniem we wspólnotach eklezjalnych. Dar chrztu w Duchu Świętym nie powinien być rozumiany jako duchowe uzupełnienie chrztu, gdyż w sakramencie chrztu ten sam chrześcijanin otrzymał już Ducha. Chrzest w Duchu Świętym jest w rzeczywistości ponownym przeżyciem żywej wiary, która może stać się dla człowieka czymś formalnym albo może mu jej zabraknąć w przeżywaniu spotkania z nieskończoną miłością Boga. Ten dar może być udzielony zarówno wierzącym, którzy podczas otrzymania go są wezwani do podjęcia specjalnej misji (np. J. Vanier), jak i niewierzącym. Dar tego chrztu jest przeważnie celebrowany w małych wspólnotach, które przez katechezy, modlitwy i świadectwo pomagają osobie otworzyć się w pełni na Ducha. W odróżnieniu od pentekostalizmu Kościół katolicki wierzy, że brak mówienia językami nie jest koniecznym warunkiem do potwierdzenia zaistnienia chrztu w Duchu Świętym (nawet jeśli ten dar jest komuś udzielony), ale widoczna przemiana życia. Ta przemiana dokonuje się z sercu człowieka i wyraża się w głębokim pragnieniu modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii, miłości Kościoła, zaangażowania w ewangelizację.


Słowa kluczowe


chrzest w Duchu Świętym; społeczność; odrodzenie; zmiany; otwartość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berliner Erklärung: http://www.apologet.de/aufsatze/theologische-beitrage/berliner-erklarung/ [dostęp: 29.11.2014].

Cantalamessa R.: Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. M. Przeczewski, Warszawa 2003.

Congar Y.M.-J.: Wierzę w Ducha Świętego. „Panem jest Duch i daje życie” (2 Kor 3, 17), t. II, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1995.

Dary Ducha we współczesnym Kościele. Cztery stanowiska, red. S. N. Gundry, W. A. Grudem, tłum. M. Wilkosz, Katowice 2008.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie „Evaneglii gaudium”, Rzym 2013.

Franciszek, Duch Święty nauczycielem życia, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 7(363), s. 21-22.

Jan Paweł II, Duch Święty źródłem darów i charyzmatów w Kościele, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 263-267.

Jan Paweł II, Osoba Ducha Świętego w ewangelicznych symbolach jego działania: wiatr, gołębica, ogień, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 207-209.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, Rzym 1989.

Mckenna B., Libersat H.: Abyście wierzyli, tłum. H. Bramska, Warszawa 1991.

Riaud A.: O działaniu Ducha Świętego w naszych duszach, tłum. S. Foryś, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

Suenens L.J.: Nowe Zesłanie Ducha Świętego?, tłum. J. Fenrychowa, Poznań 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)