Chrzest jako odpowiedź na współczesne zmiany światopoglądowe i kulturowe

Adam Rybicki

Abstrakt


Artykuł pokazuje, jak teologia i duchowość chrztu stoją w opozycji do pewnych współczesnych nurtów myślenia i postrzegania świata. Wskazuje nie tylko na rozbieżności pomiędzy teologią chrztu i myśleniem postomernistycznym (nihilizm, hedonizm, liberalizm, estetyzm) ale i na specyficzne drogi realizacji postulatu uczynienia ludzi prawdziwymi uczniami Chrystusa przez chrzest św. Odpowiedzią Kościoła na ateistyczne idee współczesnego świata jest pochrzcielna formacja zakorzeniająca w duchowości i teologii chrztu.


Słowa kluczowe


chrzest, współczesność, Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz A.: Chrzest święty. Pierwszy sakrament, Częstochowa 2010.

Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i Jana Pawła II, Lublin 1992.

Glinkowski B.: Prawo Kościoła na co dzień, Poznań 2001.

Gołębiewska M.: Demontaż atrakcji, Gdańsk 2003.

Grek R.: Droga neokatechumenalna – katechumenat pochrzcielny, w: Chrzest na nowo odczytany, red. J. Decyk, Warszawa 2001, s. 173-188.

Hunt D., McMahon T.A.: Ameryka nowy uczeń czarnoksiężnika, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 1994.

Jan Paweł II: Redemptoris Missio.

Kudasiewicz J.: Biblijna teologia chrztu, w: Chrzest – nowość życia, red. A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 23-36.

List nieznanego autora z II w. po Chrystusie do Diogneta, tłum. M. Michalski, w: Antologia literatury patrystycznej, t. I, Warszawa 1969, nr 5, s. 118-119.

Llorente L.R.: Chrzest. Radość wiary, tłum. A. Sieprawska, Kraków 2002.

Macheta K.: Chrzest narodu jako podstawa nowego życia, w: Chrzest – nowość życia, s. 153-171.

Posacki A.: Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe, Radom 2009.

Rybicki A.: Być wszystkim dla wszystkich, w: Droga życia. Konferencje duchowe w 20. Rocznicę zatwierdzenia odnowionych Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, s. 107-122.

Wielgus S.: Postmodernizm jako współczesne wyzwanie wobec postaw kultury euroatlantyckiej i chrystianizmu, w: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin 2000. s. 339-354.

Zubert B.W.: Chrzest – podstawą nowej podmiotowości prawnej, w: Chrzest – nowość życia, s. 139-152.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)