Chrzest św. zapomniany przez zsekularyzowanych katolików: fakt i wyzwanie

Jerzy Skawroń

Abstrakt


Duchowe bogactwo znaczenia chrztu św. zdaje się popadać w zapomnienie; jest ono spowodowane rozwojem ideologii i postępującej sekularyzacji. Ta ogarnia ludzkie życie z jego wartościami ziemskimi, materialnymi i konsumpcyjnymi. Chrześcijanie skłaniają się ku temu stylowi życia, zapominając o swym powołaniu i tożsamości. Negatywny wpływ tego jest widoczny w subiektywnym i psychologicznym podejściu do sakramentu chrztu. Zatraceniu ulega nadprzyrodzona jego tajemnica. Wyzwaniem staje się więc duchowe przebudzenie wiernych, które może się dokonać  przez nową ewangelizację, ukazanie im tajemnicy chrztu, wzorców świętych i przypomnienie rzeczywistości życia wiecznego.


Słowa kluczowe


chrzest św.; sekularyzacja; prywatyzacja wiary; indywidualizm; przebudzenie duchowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amerio R.: Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Komorów 1987.

Ancilli E.: Secolarizzazione e vita spirituale, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità, t. III, red. E. Ancilli, Roma 1990, s. 2288-2294.

Augustyn św.: Wyznania, tłum., Z. Kubiak, Warszawa 1999.

Bartnik Cz.S.: Dogmatyka katolicka, Lublin 2003.

Brovetto C., Mezzadri L., Ferrario F., Ricca P.: Historia chrześcijańskiej duchowości, t. V, tłum., E. Dobrzelecka, Kraków 2005.

Cantalamessa R.: Przygotujcie drogi Pańskie, tłum. K. Kozak, Kraków 1999.

Cantalamessa R.: Tajemnica chrztu, przekł., G. Niedźwiedź, Wrocław 2006.

Ghia F.: La religione è solo un fatto privato o ha anche una dimensione pubblica? Attualità di un dibattito in Italia, „Credere Oggi” 176(2010), n. 2, s. 57-69.

Giordan G.: Dentro e oltre la secolarizzacione. La religione nell’epoca postsecolare, “Credere Oggi” 176(2010), n. 1, s. 7-18.

Jan od Krzyża św.: „Dzieła”, przekł. B. Smyrak, Kraków 1986.

Jankowski A.: Duch Święty dokonawcą zbawienia, Kraków 2003.

Joas H.: Führt Säkularisierung zum Moralverfall?, „Stimmen der Zeit. Die Zeitschrift für christliche Kultur” 2012, nr 5, s. 291-304.

Król J.: Pedagogika nawrócenia i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Sandomierz 2007.

Langkammer H.: Pełnia czasu – szansa zbawcza i postulat. Refleksje nad programowym orędziem Jezusa Mk 1, 15, w: Gdy nastała pełnia czasu, red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 107-124.

Luckmann T.: Niewidzialna religia, tłum. L. Bluszcz, Kraków 2006.

Mariański J.: Sekularyzacja, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin–Kraków 2002, s. 1089-1092.

Ratzinger J.: „Das neue Volk Gottes”. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969.

Słomka W.: Chrzest jako podstawa duchowości chrześcijańskiej, w: Chrzest – nowość życia, red. A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 13-22.

Tangorra G.: Il senso ecclesiale del battesimo “Lateranum” 2013, nr 3, s. 739-766.

Teologiczne rozumienie zbawienia, red. Cz.S. Bartnik, Lublin 1979.

The Cambridge dictionary of christianity, red. D. Patte, Cambridge 2010.

Trieba B.: Die Religionssoziologie Thomas Luckmanns. Privatisierung anstatt Säkularisierung, Jena 2007.

Wright D.F.: Infant dedication in the early Church, w: Baptism, the New Testament and the Church red. S. E. Porter, A. R. Cross, Sheffield 1999, s. 352 -378.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)