Ks. Józef Gawlina organizatorem Katolickiej Agencji Prasowej

Joanna M. Wiśniewska

Abstrakt


W okresie międzywojennym, przedstawiciele hierarchii Kościoła w Polsce zabiegali o stworzenie centralnej instytucji, zarządzającej katolicką informacją. Zadanie takie spełniać miała − działająca pod auspicjami Komisji Prasowej Konferencji Episkopatu Polski − Katolicka Agencja Prasowa, która swoją działalność rozpoczęła w kwietniu 1927 r. Na pierwszego dyrektora KAP powołano ks. Józefa Gawlinę, który stał się faktycznym budowniczym jej struktur. Śląski kapłan, cieszący się zaufaniem prymasa A. Hlonda oraz doświadczony w pracy redakcyjnej, celem sprostania nowym zadaniom odbył podróż rekonesansową po Europie. W ten sposób nawiązał konieczne kontakty oraz zapoznał się z podstawowymi zasadami pracy agencji informacyjnych na Zachodzie. Przed rodzącą się instytucją stanęły poważne wyzwania: przeciwdziałanie antypolskiej propagandzie oraz wpływ na opinię międzynarodową i krajową dotyczącą działalności Kościoła i episkopatu w Polsce.


Słowa kluczowe


Katolicka Agencja Prasowa; ks. Józef Gawlina; dwudziestolecie międzywojenne; prasa katolicka; agencje informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arcybiskup budowniczy i protektor prasy katolickiej. Album ku upamiętnieniu 50-lecia kapłaństwa Jego Eminencji Ks. Dr. Aleksandra Kardynała Kakowskiego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. 1886-1936. Warszawa [1936?].

Brzoza Cz., Sowa A.L., Historia Polski 1918-1945, Kraków: WL 2006.

Cieszyński N.L., Roczniki Katolickie na Rok Pański 1928, Poznań 1928.

Co to jest mariawityzm. Historya i zasady na podstawie autentycznych źródeł, Płock 1927.

Cop J., W służbie słowa drukowanego, www.brzezie.raciborz.com.pl/klas-gawl5.htm (dostęp: 29.07.2014).

Góral J., Wydawnictwa i prasa katolicka, w: L. Adamczuk, W. Zdaniewicz (red.), Kościół katolicki w Polsce 1918-1990, Rocznik statystyczny, Warszawa: GUS i Zakład Socjologii Religii SAC 1991.

Grajewski A., Świadek i uczestnik. 70 lat „Gościa Niedzielnego” (1923-1993), Katowice: RT „Gość Niedzielny” 1993.

Greiner P., Kaczmarek R., Leksykon mniejszości niemieckiej w województwie śląskim wlatach 1922-1939: zarys dziejów, organizacje, działacze, Katowice: „Śląsk” 2002.

Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Warszawa: PWN 2010.

Kominek B., Apostolstwo świeckich w parafji. Praktyczne wskazówki dla parafialnej Akcji Katolickiej, Poznań: Książnica Akcji Katolickiej 1935.

Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce, red. B. Łoziński, G. Polak, M. Przeciszewski, Warszawa: KAI 2003.

Myszor J., Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009.

Paczkowski A., Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa: PIW 1983.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1919-1939, Warszawa: PWN 1980.

Pamiętnik III Śląskiego Zjazdu Katolickiego, Katowice 1924.

Pater M., Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1996.

Plis J., Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film 1918-1939, Lublin: UMCS 2001.

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia − dokumenty − dylematy, Kraków: WUJ 2002.

Puzynianka I., Przyczyny polityczne upadku rodziny w Polsce, w: Księga Pamiątkowa Zjazdu Katolickiego w Warszawie, Warszawa 1926.

Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925-1926, Warszawa: GUS 1927.

Rudziński E., Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926-1939, Warszawa: PWN 1970.

Statut Lubelskiego Syndykatu Dziennikarzy, Lublin 1935.

Statut Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich, Warszawa: Prasa Polska 1933.

Warzeszak J., Wartości religijno-patriotyczne w piśmiennictwie sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego (1866-1931), „Warszawskie Studia Teologiczne” 17 (2004).

Wilecki A., Agencje prasowe, Warszawa: Wyższa Szkoła Dziennikarstwa 1936.

Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1992.

Zarychta M., Isakowicz–Zaleski T., Życie i działalność abp. Józefa Teodorowicza, www.dziedzictwo.ormianie.pl/Biogram_arcybiskupa_Jozefa_T_Teodorowicza (dostęp: 10.08.2014).

Zieliński Z., Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lublin: TNKUL 1981.

Zieliński Z., Katolicyzm, człowiek, polityka. Przeszłość i teraźniejszość, Lubin: TN KUL 2002 s.131-139.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.4-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)