Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku. 30-lecie encykliki Jana Pawła II Laborem exercens. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król

Adam Zadroga

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.3-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)