Wymowa teologiczna obrzędów sakramentu święceń w przepowiadaniu słowa Bożego

Leszek Pintal

Abstrakt


Przepowiadanie słowa Bożego należy do priorytetów posługi kapłańskiej. Szczególną formą głoszenia prawd Bożych jest homilia, integralnie związana ze sprawowaną liturgią. Aby przepowiadanie przynosiło należyte owoce i pożytek dla słuchaczy należy sięgnąć po wszyst-kie możliwe sposoby jego uatrakcyjnienia. Obrzędy związane z sakramentem święceń mogą w zdecydowany sposób przyczynić się do pokrzepiającego spotkania ze słowem, które staje się źródłem odnowy i wzrastania wierze.


Słowa kluczowe


biskup; prezbiter; diakon; liturgia; przepowiadanie; homilia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Głowa W.: Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1999.

Głowa W.: Znaki i symbole w Liturgii. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1995.

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań: Pallottinum 2009.

Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1999.

Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo M 2010.

Słotwińska H., Głowa W.: Przepowiadanie o Sakramentach w katechezie i homilii. Lublin–Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)