„Chrystus jako mistrz komunikacji”. Sobór Watykański II i media

Erich Joseph Garhammer

Abstrakt


Sobór Watykański II był wydarzeniem medialnym. Z jednej strony wzbudził wielkie zainteresowanie mediów. Z drugiej strony sam podjął refleksję nad rolą mediów w przekazie Ewangelii. Refleksja ta znalazła cenny wyraz w soborowym dekrecie Inter mirifica. Od tego czasu w kościelnej ewangelizacji uwzględnia się zarówno rolę mediów w przekazie informacji, jak też mentalność współczesnego człowieka, uformowaną w dużej mierze przez media. Z wielką uwagą do świata mediów podchodzi papież Franciszek. W postawie tej widać echo soborowych ustaleń odnośnie do mediów.


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II; media; przepowiadanie; papież Franciszek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pesch O.H.: Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte-Verlauf-Ergebnisse-Nachgeschichte. Würzburg 1993.

Sander H.J.: Theologischer Kommentar zum Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel Inter mirifica. In: HThKVatII 2. Freiburg-Basel-Wien 2004, s. 230-261.

Grootaers J.: Ebbe und Flut zwischen den Zeiten. In: G. Alberigo, K. Wittstadt (Hg.), Ge-schichte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Bd. II, Mainz – Leuven 2000, s. 620 – 677.

Dekret o środkach społecznego przekazu „Inter mirifica“. In: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002, s. 87-95.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)