„Jedność tematyczna” homilii w świetle adhortacji Evangelii gaudium

Stanisław Dyk

Abstrakt


Papież Franciszek sugeruje, aby współczesna homilia odznaczała się „jednością tematyczną” i zawierała „syntezę ewangelicznego orędzia”. Wydaje się, że jest to nawiązanie do znanej w historii kościelnego przepowiadania tzw. homilii syntetycznej bądź homilii tematycznej. Autor artykułu ukazuje zagadnienie „jedności tematycznej” homilii w szerokiej perspektywie. Najpierw przedstawia historyczny rozwój homilii syntetycznej oraz sposoby jej pojmowania na przestrzeni dziejów. Następnie, odwołując się do posoborowych dokumentów Kościoła, uzasadnia potrzebę nadania homilii „jedności tematycznej”. Ukazuje także zasady wyboru tematu homilii. Jako naczelne kryterium wskazuje tutaj układ Lekcjonarza mszalnego oraz sprawowane misterium zbawcze. Podkreśla także kulturowe, pedagogiczne oraz teologiczne racje przemawiające za „jednością tematyczną” homilii.


Słowa kluczowe


homilia syntetyczna; homilia tematyczna; synteza w homilii; Lekcjonarz mszalny; sprawowane misterium; rok liturgiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen H.: Principes et problèmes des Lectionnaires. „La Maison-Dieu” 1992 no 189 s. 105-130.

Bonneau N.: The synoptic Gospel in the Sunday Lectionary: Ordinary Time. „Questiones liturgiques” 75:1994 s. 154-169.

Cecolin R. (ed.).: Dall’esegesi all’ermeneutica attraverso la celebrazione. Bibbia e Liturgia. T. 1. Padova: Edizioni Messagero 1991.

Chmiel J.: Intencja autora jako zasada hermeneutyczna. Przyczynek do teologii natchnienia biblijnego. „Ruch Biblijny Liturgiczny” 1:1979 s. 4-14.

De Zan R.: I molteplici tesori dell’unica parola. Introduzione al Lezionario e alla lettura liturgica della Bibbia. Padova: EMP 2008.

Dyk S.: „Co głosić, aby wierzyli?”. Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Panuś K.: Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym. Kraków: Wydawnictwo M 1999.

Pinell J.: Dalla Parola al ministro della celebrazione. Teologia della predicazione in san Leone Magno. „Ecclesia Orans” 10:1993 s. 125-162.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)