Katecheza w ujęciu księdza profesora Piotra Poręby

Piotr T. Goliszek

Abstrakt


Ksiądz Piotr Poręba - pedagog i psycholog, pastoralista i katechetyk - w pracy naukowodydaktycznej koncentrował się wokół takich kwestii, jak: wychowanie, małżeństwo, rodzina, katecheza, duszpasterstwo rodzin. Zagadnienia katechetyki badał pod kątem historycznym: analizował poglądy i koncepcje pedagogów i katechetyków. Obszar praktyki katechetycznej opisywał w ujęciu psychologicznym oraz pedagogicznym. Katecheza w ujęciu Piotra Poręby może być więc zdefiniowana jako: psychopedagogika katechezy oparta na antropologii chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe


Piotr Poręba; pedagogika; małżeństwo; rodzina; wychowanie; katecheza; człowiek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk P.: Ks. Piotr Poręba. Pedagog i Profesor. „Currenda” 142:1992 s. 564-568.

Kumor B.: Poręba Piotr (1908-1991). W: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993. T. 8. Red. J. Mandziuk. Warszawa: ATK 1995 s. 475-476.

Nowak A.: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985. T. 4. Tarnów: Wyd. Biblos 2004.

Parysiewicz B.: Pedagogiczne podstawy duszpasterstwa rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 143-149.

Przygoda W.: Powstanie i rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: 50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wyd. KUL 2009 s. 9-32.

Pyźlak G.: Osobowość duszpasterza rodzin według ks. prof. Piotra Poręby. RPK 5(60): 2013 s. 171-184.

Tomkiewicz A.: Katedra Pedagogiki Rodziny. RTK 32:1985 z. 6. s. 174-177.

Tomkiewicz A.: Psychologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 132-143.

Tomkiewicz A.: Rodzina - Kościół domowy miejscem ewangelizacji. W: Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wyd. KUL 2010 s. 123-130.

Wilk J.: 10 lat Katedry Pedagogiki Rodziny. RTK 28:1981 z. 6. s. 5-6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)