Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkoły

Paweł Mąkosa

Abstrakt


W obliczu cyfryzacji edukacji szkolnej w Polsce podjęto próbę ukazania podstawowych założeń programu „cyfrowa szkoła”, a także zasadności i możliwości włączenia się w ten proces na lekcjach religii. W tym celu poddano analizie istniejące aktualnie elektroniczne narzędzia do nauczania religii wpisujące się w ten program. Należą do nich zaawansowane technologicznie multibooki, jak również portale internetowe i elektroniczne poradniki metodyczne. Przeprowadzona analiza dowiodła, że odpowiedzialni za nauczanie religii w Polsce oraz wydawcy katoliccy posiadają duży potencjał merytoryczno-metodyczny i są w stanie wytworzyć pomoce dydaktyczne na miarę dzisiejszych czasów. Jednocześnie przedstawiono szereg trudności techniczno-finansowych, które mogą utrudnić i spowolnić proces cyfryzacji edukacji religijnej. Podjęto także próbę ukazania walorów i zagrożeń, jakie niesie ze sobą edukacja cyfrowa.


Słowa kluczowe


cyfryzacja; edukacja; nauczanie religii; katecheza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aby nie ustać w drodze. Multibook do nauczania religii w II klasie gimnazjum. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.

Andrzejczak A.: Cyfrowy człowiek - homo sapiens digital, [online! (dostęp: 17.05.2014], Dostępny w Internecie: .

Budzoń D.: Media, multimedia. Szanse i zagrożenia, [online] [dostęp: 17.05.2014]. Dostępny w Internecie: .

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia. Red. J. Lipszyc. Warszawa 2012. Dostępny w Internecie: .

Fenik K.: Przewodnik dla autorów e-podręczników. Rekomendacje w sprawie tworzenia multimedialnych treści edukacyjnych. Warszawa 2013.

Gogołek W.: Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa 2010.

Gogołek W.: Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów. Warszawa 2013. [online] [dostęp: 17.05.2014]. Dostępny w Internecie: file:///C:/Users/praco wnik/Downloads/wpy w%20e-podrcznikw%20na%20rozwj%20psychosomatyczny%20uczniow.pdf>.

Jestem chrześcijaninem. Multibook do nauczania religii w IV klasie szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Multibook do nauczania religii w I klasie szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.

Kluszczyński R.: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków 2002.

Kochamy Pana Jezusa. Multibook do nauczania religii w II klasie szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.

Kołodziejczyk W., Polak M.: Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa 2011.

Mąkosa P.: Advantages and disadvantages of digital education. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2:2013 s. 21-31.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Warszawa 2014. [online] [dostęp: 17.05.2014]. Dostępny w Internecie: .

Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania. Warszawa 2013.

Spotkanie ze Słowem. Multibook do nauczania religii w I klasie gimnazjum. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.

Spotykam Twoje Słowo. Red. P. Mąkosa. Multibook do nauczania religii w I klasie gimnazjum. Lublin 2013.

Wierzę w Boga. Multibook do nauczania religii w V klasie szkoły podstawowej.

Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.

Young Digital Planet. Multimedialna katecheza. Warszawa 2014. http://multimedialnakatecheza.pl/

Zając M. Multimedia w nauczaniu religii. „Przegląd Uniwersytecki” 25:2013 nr 5-6 s. 54.

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do nauki religii (plus e-book na płycie CD). Red. K. Mielnicki, E. Kondrak. Kielce 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)