A Major Ecumenical Challenge in Africa: The Mushrooming of Independent Churches

Frederick Omollo

Abstrakt


Główne wyzwania ekumeniczne w Afryce: różnorodność niezależnych kościołów

Niniejszy artykuł poświęcony jest ekumenizmowi jako podstawowej formie działalności misyjnej, mającej na celu zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Artykuł omawia dynamiczny wzrost liczby Kościołów niezależnych (AIC), który jest głównym wyzwaniem dla wysiłków ekumenicznych podejmowanych we współczesnej Afryce. Afryka to kontynent wielu możliwości, ale i ulotnych marzeń, pełen wielu sprzeczności i nielogiczności. Pod względami narodowościowymi, religijnymi i ekonomicznymi Afryka jest mocno podzielona. Odbudowa Afryki w zgodzie z argumentacją omawianą w niniejszym artykule będzie możliwa, jeśli powstanie etos i kultura jedności, dialogu ekumenicznego oraz praktyki wzajemnego poszanowania. Artykuł ukazuje, że ekumenizm obejmuje szerokie pole działań opartych na mechanizmach jednoczenia ludzi. Dlatego współpraca wokół idei ekumenizmu stanowi pilną potrzebę w takich dziedzinach, jak pomoc społeczna, modlitwa, poszukiwanie dróg do pokoju i sprawiedliwości, pomimo podziałów plemiennych i nieuczciwości, budowanie wiary we własne siły przedstawicieli zmarginalizowanych grup społecznych, by naprawić zło rozbicia i fragmentacji więzi międzyludzkich.


Słowa kluczowe


ekumenizm; kościół w Afryce; wyzwania ekumeniczne w Afryce

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A Progress Report, Sects or New Religious Movements: Pastoral Challenge, St. Paul Publications, Kampala, no date.

African Synod: Interventions, http://www.afrikaworld.net/synod/fagun.htm. Accessed on 08-02-2011.

African Independent Churches Overview, http://www.patheos.com/Library/African-Independent-Churches.html. Accessed on 08-02-2011.

Austin, Flannery (ed.), Vatican II Council: The Conciliar and Post Conciliar Documents, St. Paul Publications, Bombay, 1975.

Benedict XVI, “Moments of Great Significance in this Slow Ascent to Unity” in http://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=3995. Accessed on 25-01-2007.

Code of Canon Law, Collins Liturgical Publications, London, 1983.

Colzani, Gianni, “Towards a Church without Borders,” in Omnis Terra, n., 362, Dec. 2005, p. 407.

Dulles, Avery, The Catholicity of the Church, Clarendon Press, Oxford, 1985.

John Paul II, Encyclical Letter, Redemptoris Missio, Rome, 1990.

John Paul II, Encyclical Letter, Ut Unum Sint, Rome, 1995.

Karkkainen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International and Contextual Perspective, Grand Rapids, Baker Academic, 2002.

Kombo, James O., “The Story of the African Independent Churches: And Its Implications for Theology” in Africa Journal of Evangelical Theology, 20.2.2001, p. 157.

Paul VI, Apostolic Exhortation, Evangelii Nuntiandi, Rome, 1975.

Pontifical Council for Inter Religious Dialogue and Congregation for the Evangelization of Peoples, Dialogue and Proclamation: Reflections and Orientations on Inter Religious Dialogue and the Proclamation of the Gospel of Jesus Christ, Rome, 1991.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)