Family in Africa – Opportunities and Challenges

George Kocholickal

Abstrakt


Rodzina w Afryce – szanse i wyzwania

W trakcie lektury posynodalnej adhortacji papieża Benedykta XVI pt. Africae Munus (AM) odkryłam bardzo pozytywnie stwierdzenie papieża o „duszy Afryki”. Oto co napisał papież: „W duszy Afryki obecny jest cenny skarb, dostrzegam tam bowiem «płuco duchowe ludzkości, która zdaje się przeżywać kryzys wiary i nadziei» dzięki niezwykłym bogactwom ludzkim i duchowym jej dzieci...” (AM 13). Odkryłam ten fragment tekstu papieża jako niewątpliwie prawdziwy. W pierwszej części mojego wystąpienia chciałabym podkreślić kilka z tych „niezwykłych bogactw ludzkich i duchowych jej dzieci”, a w sposób szczególny odnieść się do rodziny. W drugiej części wskazuję także na wyzwania, przed którymi staje instytucja małżeństwa i rodziny we współczesnej Afryce.

Gdy mówię o bogactwach, nie jest moją intencją idealizowanie wartości ludzkich czy duchowych z tym związanych, tak długo bowiem, jak skutki grzechu pierworodnego trwają w świecie, tak nawet to, co w nim najlepszego, zawiera w sobie element zepsucia. Dlatego też wspomnę o kilku aspektach zepsucia, jakie wywołały ludzka chciwość i grzeszność. Mam także świadomość, iż w artykule nie da się uniknąć uogólnień, zatem zakładam na wstępie, że istnieje wiele wyjątków od uogólnień, o których wspominam. Co więcej, tradycyjny system wartości Afryki poddawany jest współcześnie licznym naciskom zewnętrznym, co tym bardziej utrudnia formułowanie uogólnień dotyczących tradycyjnych kultur i zwyczajów z tym związanych. Mimo to możliwe jest określenie i dyskusja na temat istotnej wspólnej grupy wartości ludzkich i duchowych, jakie wciąż wywierają wpływ na duszę Afryki.


Słowa kluczowe


rodzina w Afryce; wartości w rodzinie afrykańskiej; małżeństwo w Afryce

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedict XVI: Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae Munus,” Vatican City: Libreria Editrice Vaticana 2011.

Bénézet Bujo,African Theology in Its Social Context, Nairobi: St. Publication-Africa 1992,

Guy,Michael R.: “ A Cultural Approach to a Christian Theology of Marriage,” in Kyomo, A and Selvam, G. (eds),Marriage and Family in African Christianity, Nairobi: Acton Publishers 2004, pp. 76-118.

Kenya Conference of Catholic Bishops, Answers to the Questionnaire to the Synod of Bishops (29th January 2014), Nairobi: Catholic Secretariat 2014. [Unpublished material]

Kisembo, Benezeri; Magesa,Laurenti; and Shorter, Aylward, African Christian Marriage, London: Geoffrey Chapman 1977.

Njenga J.: “Marriage in Successive Stages,” in AFER 28 (1986), pp. 198-207.

Shorter A.: African Culture: An Overview, Nairobi: Paulines Publications 1998.

Vähäkangas A.: “The Crisis of Christian Marriage,” in Kyomo, A and Selvam, G. (eds),Marriage and Family in African Christianity, Nairobi: Acton Publishers 2004, pp. 29-52.

Waruta D.W.: “Marriage and Family in Contemporary African Society: Challenges in Pastoral Counselling,” in Waruta, D.W. and Kinoti, H, W. (eds.),Pastoral care in African Christianity, Nairobi: Acton Publishers 2005, pp. 101-119.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)