Family in Africa: Opportunities an Challenges. Opening Remarks

Radosław Malinowski

Abstrakt


Rodzina w Afryce: możliwości i wyzwania. Zagadnienia wprowadzające

Niniejszy artykuł opiera się na definicji rodziny afrykańskiej jako grupy ludzi powiązanych więzami krwi. Autor koncentruje się wokół trzech aspektów funkcjonowania rodziny w Afryce: aspektu kulturowego i społecznego, a także zmiany, jakim obecnie podlega pojęcie rodziny afrykańskiej. Oczywiste wydaje się stwierdzenie, że w zakresie każdego z wymienionych wyżej aspektów pojawiają się specyficzne szanse i wyzwania dla rodzin afrykańskich.


Słowa kluczowe


rodzina; rodzina afrykańska; rodzina w Afryce

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berman B. J., & Lonsdale J. M. (1980). Crises of accumulation, coercion and the colonial state: The development of the labor control system in Kenya, 1919-1929. Canadian Journal of African Studies, 14(1).

Mbiti J. (1992). Introduction to African religion. Nairobi, Kampala: East African Educational Publishers ltd.

Mugambi J., & Getui M. (2004). Religions in Eastern Arica under globalization. Nairobi: Acton Publishers.

Orobator A. (2008). Theology brewed in an African pot. Nairobi: Paulines Publications Africa.

Tarimo A. (2005). Applied ethics and Africa's social reconstruction. Nairobi: Acton Publishers.

Thomas W., & Znaniecki F. (1996). The polish peasant in Europe and America. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.

Tylor E. (1920). Primitive Culture. New York: J.P. Putnam's Sons.

Utete C. M. B. (1985). Africa and former colonial powers. In O. J. C. Ojo, D. K. Orwa & C. M. B. Utete (Eds.), African International RelationsLondon, New York, Lagos: Longman.

Wanakayi O. (2010). Research theory and culture. Retrieved from http://shalomconflictcenter.org/images/Prof_Omoka_CULTURE_ARTICLE.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)