Kościelna ekumeniczna dyplomacja w czasie i po Soborze Watykańskim II. Stare i nowe uwagi i komentarze prawosławne

Nicu Dumitraşcu

Abstrakt


Pomimo optymizmu, który nastąpił po ogłoszeniu przez Jana XXIII Soboru Watykańskiego II, jak i potem po wizycie Jana Pawła II w Bukareszcie, pierwszej takiej wizycie papieża w kraju prawosławnym, relacje prawosławno-rzymskokatolickie nie poprawiły się w takim stopniu, na jaki miano nadzieję. Autor dowodzi, że jest to w znacznej mierze spowodowane rozdźwiękiem między ekumeniczną dyplomacją rzymskokatolicką, funkcjonującą tak, jak pokazał Jan Paweł II w Rumunii, podejmując kroki ku pojednaniu obu chrześcijańskich tradycji, a językiem używanym przez Watykan, zdającym się uniemożliwiać takie pojednanie. Dotyczy to używanej przez Watykan terminologii, nie do zaakceptowania przez świat prawosławny. Przykładem może być stosowanie terminu „Kościoły siostrzane”, jak i powiązane z katolickim rozumieniem tej koncepcji zagadnienie uniatyzmu. Konkludując, autor podkreśla znaczenie ekumenicznej elastyczności i ducha pojednania, do których powołane są wszystkie wyznania chrześcijańskie.


Słowa kluczowe


ekumenizm; Sobór Watykański II; dyplomacja kościelna; Kościół; eklezjologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abbott, Walter M. and Joseph Gallagher. The Documents of Vatican II with notes and comments by Catholic, Protestants, and Orthodox Authorities. London 1967.

Dumitraşcu, Niku. The Mission of the Romanian Orthodox Church and its challenges. Cluj Napoca: Napoca Star Publishing House, 2001.

Ecumenical Pilgrims. Profiles of Pioneers in Christian Reconciliation, edited by Ion Bria and Dagmar Heller. Geneva: WCC Publications 1995.

Ferrier, Jacques. “At the Ecumenical Council, Paul VI creates a new climate, almost revolutionary.” Le Journal de Genève 30.09.1963.

Ică Jr., Ioan. “Council of Vatican II, the reform of the Church and the dilemmas of the post-conciliar era. Reflections of an Orthodox theologian.” In Perspectives on Vatican II, edited by Robert Lazu and Alin Tat. Targu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, 2004.

Nissiotis, Nikos. “Orthodox Reflections on the Decree on Ecumenism.” Journal of Ecumenical Studies 3 (1966): 329.

Plămădeală, Antonie. Ca toţi să fie una (May they all be one). Bucharest: Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Publishing House 1979.

Sauca, Ioan. “Orthodox Considerations on BEM Ecumenical document (Lima-1982).” Studii Teologice 7-8 (1983): 527-542.

Stăniloae, Dumitru. “Holy Ghost and the sobornicity of the Church.” Ortodoxia 1 (1967): 33.

Stăniloae, Dumitru. “The Open Sobonicity.” Ortodoxia 23 (1971), 2: 165-180.

Turcescu, Lucian. “Eastern Orthodox Reactions to the ministry section of the Lima document.” Journal of Ecumenical Studies 33 (1996), 3: 330-343.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)