Modlitwa małżeńska w ujęciu teologicznym i na podstawie badań empirycznych

Sławomir Ałaszewski

Abstrakt


Celem podjętej w artykule refleksji jest analiza teologiczna i prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autora w 2009 r. wśród małżonków diecezji pelplińskiej na temat modlitwy w rodzinie. Rdzeniem i filarem modlitwy w rodzinie jest wspólna modlitwa męża i żony. Sakrament małżeństwa powoduje, że modlitwa żony i męża jest rzeczywistością wyjątkową, trudną do porównania z modlitwą innych dwóch osób. Małżeństwo sakramentalne tworzy z mężczyzny i kobiety jedność przeżywaną przez nich na wszystkich płaszczyznach życia. Sakrament małżeństwa powoduje nieustanną obecność między żoną i mężem Zbawiciela, który oddaje cześć Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Modlitwa małżonków jest włączeniem się w tę modlitwę Jezusa Chrystusa, jest oddaniem chwały Bogu Ojcu w miłości Ducha Świętego. Modlitwa małżeńska jest doświadczeniem jedności w Duchu Świętym. Jest ona również wspólnym odniesieniem małżonków do Boga Ojca, którego oboje są dziećmi. Małżonkowie najbardziej cenią sobie w modlitwie małżeńskiej sam fakt wspólnego spotkania z Bogiem. Doświadczają w niej w sposób szczególny Jego obecności pośród nich. Wielu ceni sobie możliwość wypowiadania na głos swojej modlitwy i słuchania tego, o co modli się współmałżonek. Uważają oni, że ich wspólna modlitwa sprzyja jedności i miłości małżeńskiej.


Słowa kluczowe


modlitwa małżeńska; sakrament małżeństwa; małżeństwo; modlitwa; Kościół domowy; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Descouvemont P.: Przewodnik po trudnościach życia małżeńskiego. Kraków: Wydawnictwo „M” 2000.

Guzewicz M.: Małżeństwo – tajemnica wielka. Rozważania o małżeństwie na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” 2005.

JanPaweł II: Uczestnictwo świeckich w kapłaństwie Chrystusowym. Rzym 15.12.1993. „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 15:1994 nr 2 s.48-49.

JanPaweł II: Uczyńcie z waszej rodziny kartę Ewangelii. Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili. Manila 25.01.2003. „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 24:2003 nr 3 s.13-14.

Klemens Aleksandryjski: Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1994.

Modlitwa małżonków. Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych. Kraków 1976 nr 2. Wydanie zebrane. T. 2. Kraków 2003 s. 82-86.

Wawrzyszkiewicz S.: Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska wdoświadczeniu Equipes Notre-Dame. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2005.

Zarembski Z.: Modlitwa w życiu rodziny w świetle adhortacji „Familiaris consortio”. „Ateneum Kapłańskie” 148:2007 nr 588 s.267-277.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)