Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce

Wiesław Śmigiel

Abstrakt


W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, wskutek procesów sekularyzacyjnych następuje spadek przywiązania do Kościoła oraz wzrost liczby ludzi objętych duszpasterstwem. Odpowiedzią Kościoła na te problemy jest nowa ewangelizacja, czyli próba dotarcia z Dobrą Nowiną (kerygmatem) do tych, którzy utracili zmysł wiary i żyją tak, jakby Boga nie było. W Polsce nowa ewangelizacja jest niezbędna, choć powinna być ona jedynie uzupełnieniem i wsparciem dla duszpasterstwa.


Słowa kluczowe


nowa ewangelizacja; ewangelizacja; duszpasterstwo; duszpasterstwo misyjne; sekularyzacja; laicyzacja; świadectwo; kerygmat; odnowa Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kasperek A.: Teoria sekularyzacji i jej wrogowie. Próba apologii niepopularnej teorii. W: Między socjologią i teologią: pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariańskiego. Red. J. Baniak. Poznań: UAM 2010 s.207-223.

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Wierzę w Syna Bożego. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciech 2013.

Napiórkowski A.: Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja. Kraków: WAM 2012.

Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012.

Przyczyna W.: Ewangelizacja. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 254-257.

Steve B.: God is Dead. Secularization in the West. Oxford: Blackwell Publishing 2007.

Śmigiel W.: Specyfika i zadania nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 13-22.

Urban J.: Ewangelizacja. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.283-287


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)