Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “Multicultural Dimension of Social Work”

Martin Uhál'

Abstrakt


Działalność społeczna jako sposób wielokulturowej posługi w parafii z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. „Wielokulturowy wymiar pracy socjalnej”

Kościół katolicki na Słowacji podejmuje nowy wymiar pracy duszpasterskiej, która współcześnie musi uwzględniać wielokulturowy charakter społeczeństwa. Słowacja jako członek Unii Europejskiej jest otwarta dla różnych grup cudzoziemców, którzy przybywają bądź w celu spędzenia urlopu, bądź w poszukiwaniu pracy zarobkowej albo są uciekinierami politycznymi ze swojej ojczyzny. Imigranci przybywający na Słowację trafiają do miejscowych parafii, które muszą poszukiwać takich sposobów oddziaływania duszpasterskiego, aby skutecznie odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie religijne. Jest to nowe wyzwanie duszpasterskie zwłaszcza dla kapłanów, którzy muszą poszukiwać nowych form pracy i powinni być przygotowani na oczekiwania ze strony imigrantów. Duszpasterze powinni z jednej strony zadbać o zachowanie swej społecznej i kulturowej tożsamości, a z drugiej pomóc przybyszom uczynić pierwszy krok do prawdziwej wiary i miłości Chrystusa. Innym wyzwaniem są mniejszości etniczne i kulturowe, m.in. Romowie, którzy wymagają jeszcze innej opieki duszpasterskiej. We wszystkich powyższych sytuacjach ważną rolę odgrywa kościelna praca socjalna, która stanowi punkt wyjścia do innych form oddziaływania duszpasterskiego. Powyższej problematyce poświęcona jest refleksja zawarta w tym artykule.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo; plan duszpasterski; parafia; ksiądz; pomoc społeczna; działalność charytatywna; prawo kanoniczne; mniejszości; Cyganie; cudzoziemcy; imigranci

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bible. In http://www.vatican.va/archive/bible/index.html

Codex Iuris Canonici. In http://www.vatican.va/archive/cdc/index.html

IInd Vatican Council. In http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_ vatican_council/index.html

Brouček S.: Integrační tendence vietnamského etnika v českém lokálním prostředí. “Český lid” 92 (2005) 2.

Uhál' M.: Morálny imperatív vdobrovol'níckej službe kňaza farára. In L. Lešková (ed.). Osobnost' dobrovol'níka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi. Košice: Vienala 2011 pp. 33-46.

Uhál' M.: Predsviatostné katechizačné pohovory ako pastoračný model komunikácie sRómskym etnikom. In B. Balogová, E. Pavlíková, A-P. Retmann (ed.). Vnitrocírkevní komunikace Čechů, Slováků, a Romů. Příspěvek náboženských aktivít kintegraci Romů. Praha: CMS – Vyšehrad 2008 pp.110-113.

Zeman V.: Rekodifikácia aštandardizácia rómskeho jazyka. In: http://www.foruminst.sk/publ/egyeb/romakultura/romak_5.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)